Projekt: Nordhavn sti- og cykeltunnel er både tryg og indbydende

I 2016 blev den nye sti- og cykeltunnel under Nordhavn st. færdig. I udformningen har der været fokus på at designe en tunnel, der føles både tryg og indbydende. Det er værdiskabende projekter som dette, hvor broer og tunneller skaber bedre vilkår i byen, som er på dagsordenen i Swecos nye Urban Insight rapport.

Stitunneller under togspor og veje kan være skumle, hvilket kan få borgerne til at føle sig utrygge ved at bruge tunnelen. Dette er en af de problemstillinger, der fremhæves i den nye Urban Insight rapport, der omhandler, hvordan broer og tunneller i dag skal være mere end blot transportkorridorer, de skal bidrage til øget værdi til by og borgere. Nordhavn sti- og cykeltunnel illustrerer, hvordan en tunnel kan designes, så den både er inviterende og føles sikker at bruge for de borgere, der i deres dagligdag anvender den.

"Den vertikale belysning er med til at skabe tryghed for cyklister og fodgængere, da den fremmer ansigtsgenkendelse og skaber en indbydende lyshed i tunnelen," sådan skrev juryen, da tunnellen var nomineret til årets lyspris i 2016.

Udformningen af stitunnellen under Nordhavn Station består af et forskelligartet forløb, der bevæger sig under flere togspor og laver et 90 graders knæk ved opkørslen mod Nordhavnen. Arkitektonisk er den blevet designet med glasfiberprofiler langs siderne af tunnelforløbet, som giver et anderledes udtryk end de bare betonvægge. Derudover er belysningen blevet integreret i sidepanelerne, som skaber sikkerhed, da trafikanterne ikke blændes, men samtidig tydeligt kan se modkørende. Samtidig bidrager lysdesignet til at give tunnelen et anderledes og indbydende udtryk.

I designet er der derfor tænkt ud over tunnellens basale funktion, som er, at trafikanterne kan komme nemmere fra a til b, da der er tilføjet elementer, der sikrer en god helhedsoplevelse for borgerne. I Urban Insight rapporten kan der findes flere eksempler på, hvordan eksisterende og nye broer og tunneller har bidraget til øget værdi til borgerne – eksempelvis gennem forskønnelse eller ved at tænke andre funktioner ind. Desuden finder du anbefalinger til, hvordan processen med at kortlægge de potentielle broer og tunneller samt områderne omkring dem kan udføres.

Læs hele rapporten her.

I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com. 

Udgangen af tunnellen ved Nordhavn Station i København, som vender ud mod Kalkbrænderihavnsgade.