Projekt: En god cykelrute kan betyde et farvel til bilen

Cykelstien skal være tryg og en oplevelse at køre på, for at cyklen bliver et attraktivt transportmiddel. I Odense har man i mange år arbejdet på at skabe Cyklisternes By med et trygt og oplevelsesrigt cykelnet. Dette falder i tråd med den seneste Urban Insight rapport, der netop fremhæver, at byers transportsystemer kan indrettes forskelligt, men fortsat give samme adgangsmuligheder for indbyggerne.

Line Ohm Sell, der bor uden for Aarhus, og som dagligt tager turen ind på arbejdspladsen i Aarhus, har længe haft bilen som det foretrukne transportmiddel, men nu står bilen til at få sparket efter, at der er kommet en ny lækker cykelsti, der løber hele vejen.

”Førhen har det været meget besværligt at cykle fra min bopæl og til mit arbejde. Der var godt nok en cykelsti, men det var en lang, kedelig sti, der løb langs en hovedvej, hvor det ikke var spændende at køre. Nu er der kommet en cykelsti, i forbindelse med at de lavede en ny (2008) motorvejsstrækning, som løber bagom ind i landskabet langs en stor sø. Det er en rigtig smuk tur nu, og det er blevet et område, hvor folk også tager hen om søndagen. Det er derfor nu noget mere attraktivt at tage cyklen,” siger hun.

Ofte forbindes god transport med en kort transporttid, men der kan være andre faktorer, der er lige så vigtige, eksempelvis at transporten er oplevelsesværdig eller bæredygtig. Behovet for et bredere perspektiv, når det gælder transportsystemer, er et af de fem hovedbudskaber i den seneste Urban Insight rapport, der udforsker rejsetid set i forhold til byudvikling.

Læs også: Urban Insight: Bro og klimasikring giver plads til leg

Odense satser på at være Cyklisternes By
I Odense Kommune har man netop haft fokus på det som Line Ohm Sell beskriver – nemlig at gøre byen attraktiv for cyklister. Der er en klar prioritering af cyklisterne med planen om at skabe Cyklisternes By, hvor der er fokus på at skabe fremkommelighed og tryghed for de mange cyklister i Odense samt binde byen sammen med nabokommunerne.

”Supercykelstinettet, som vi aktivt udbygger, skal skabe oplevelsesrige cykelruter, som samtidig er trygge at bruge for vores mange cykelpendlere. Samtidig er det vores klare målsætning at få flere til at hoppe på cyklen og måske lade bilen stå derhjemme, når de skal på arbejde og uddannelse. Her håber vi, at de gode cykelstier kan være en motivationsfaktor til at lave netop det byt. Det er derfor meget vigtigt for os at få lavet nogle kvalitetscykelstier,” siger Troels Andersen, der er programleder i By- og Kulturforvaltningen i Odense.

Sweco har været rådgiver på fire af supercykelstistrækningerne og derved været aktivt med til at hjælpe Odense Kommune nå deres vision, hvor målet er at binde yderdistrikterne så godt sammen med bymidten som muligt, så cyklen er mest attraktiv, lige meget hvor i byen du er.

”Vi har både bidraget med at forbedre eksisterende cykelstier ved eksempelvis at gøre dem bredere og optimere signalanlæggene samt udbygget det eksisterende net med nye cykelstier. Vi har blandt andet været med til at lave den nye supercykelsti mellem Aarslev i Faaborg Kommune og Odense. Før skulle cyklisterne køre på nogle små farlige landeveje, men nu bliver det sikkert at tage den rute, hvilket åbner op for en ny pendlerute til og fra Odense,” forklarer Christina Nøttrup, der er ingeniør i Sweco.

Læs også: Urban Insight: Thomas B. Thriges Gade skaber fornyet sammenhæng

Thomas B. Thriges Gade projektet i Odense, hvor bymidten lukkes af for biltrafik, er endnu et godt eksempel på, hvordan man i Odense fravælger biltrafikken og i stedet prioritere cyklister. I Urban Insight rapporten fremhæves det netop også, at byer kan indrettes meget forskelligt og tilbyde deres indbyggere forskellige transportmuligheder med mere eller mindre fokus på lette trafikanter, offentlig transport eller biltrafik, men at byerne kan tilbyde samme adgangsmuligheder i dagligdagen, da indbyggernes rejsetid forbliver på omkring 70-80 minutter ligegyldigt transportsystemet. I Urban Insight rapporten åbnes der derfor op for nye indsigter omkring, hvordan rejsetid og byplanlægning kan nytænkes.

Læs rapporten og de fem hovedkonklusioner


Grafik, der viser supercykelstierne i Odense. Mere information kan findes her.

I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com.