Projekt: Sweco skal sikre Ho Chi Minh City mod en tredobbelt klimatrussel

Ho Chi Minh City i Vietnam oplever i høj grad konsekvenserne af klimaforandringerne, faktisk er byen et af de steder i verden, der er mest påvirket af klimaet, da byen møder trusler fra både hav, himmel og jord. Byen bliver nemlig i stigende grad udsat for store regnmængder og stormflod fra byens havn, samtidig med at byen synker med omkring fem til ti millimeter årligt på grund af sammenfald i undergrunden. Sweco skal derfor udarbejde en ny klimamasterplan, der skal levere de løsninger, som vil beskytte byen og dens borgere, såvel som drive byudviklingen.

Vietnams største by og økonomiske centrum, Ho Chi Minh City, står overfor en række klimaudfordringer. Byens placering ved Mekongdeltaet ud til kysten har bidraget til dens centrale position i Vietnam, men bringer også en række klimamæssige problemer med sig såsom stormflod fra det Sydkinesiske Hav. Derudover er byen udsat for monsun, også kaldet regnsæsonen, fra maj til november, hvor der falder meget store mængder regn – over 300 mm i nogle måneder, svarende til 6 måneders nedbør i Danmark. Antallet og frekvensen af oversvømmelser er steget stødt gennem de sidste par år og har ført store økonomiske og sociale tab med sig.

Som i resten af verden er disse naturfænomener i takt med klimaforandringerne kun blevet mere ekstreme. Vietnam og særligt Ho Chi Minh City er endda blevet identificeret som et af de steder i verden, hvor klimaforandringer har haft den mest alvorlige påvirkning – særligt når det gælder havstigning. Det har ført til, at den tidligere regnvands- og spildevandsmasterplan skal opdateres. Der skal på ny findes løsninger, der kan beskytte byen, naturen og borgerne mod vejrets luner i et mere holistisk perspektiv. Sweco skal i et joint venture levere den nye langsigtede regnvands- og spildevandsmasterplan frem til 2030, der desuden skal indeholde visioner helt frem til 2050.

Højt profileret og udfordrende projekt
”Det er et højt profileret projekt på grund af Ho Chi Minh Citys vigtighed for landet, hvilket har betydet, at den politiske proces er foregår på højeste niveau med Vietnams statsminister Nguyễn Xuân Phúc som endelig godkender af planen. Derudover er det ingeniørmæssigt et udfordrende projekt, da man ikke alene skal tage hensyn til de mere ”klassiske” klimaproblemstillinger, der kommer fra øget vandstand og regnmængder og en flod der løber over sine bredder. Her står man overfor en tredje ekstraudfordring, da byen i nogle områder synker med op til ti millimeter årligt. Det betyder blandt andet, at vi er nødt til at genopmåle byens fixpunkter, altså x og y koordinaterne, da vi ikke nødvendigvis kan regne med de tal, som er registreret,” fortæller Martin Vilhelmsen fra Sweco, der er projektleder på projektet.

Udover at klimasikre byen mod eksempelvis oversvømmelser vil masterplanen bidrage til at forbedre sundheden i byen og yderdistrikterne. Derudover vil byens renseanlæg også indgå i planen, hvilket vil forbedre forholdene i Mekongfloden. Kontraktsummen lyder på knap 30 millioner danske kroner, og projektet løber frem til december 2019. Projektet er finansieret af Verdensbanken for bystyret i Ho Chi Minh City.

1000 tværsnit og mange hundrede kilometer ledning
I disse dage er 150 ansatte fra lokale virksomheder blevet sendt ud på gaderne i Ho Chi Minh City, hvor de over de næste seks måneder skal opmåle mere end 1000 tværsnit af floder og kanaler og 15.000 punkter på ledningssystemet i byen. Målingerne skal danne grundlag for den hydrauliske model, der skal anvendes til at beregne og eftervise de forskellige løsninger, der skal være en del af masterplanen.

”Målet med masterplanen er, at den skal levere en række løsningsforslag, som baseret på vores beregninger, vil kunne beskytte byen frem til 2030 og endda måske længere. Vi står foran en afgørende del af projektet nu, hvor vi skal have indsamlet al den nødvendige data. Her har vi valgt at trække på lokale ressourcer, hvorefter nogle af vores hydrauliske eksperter tager over og opbygger modellen. Vi har i processen også trukket meget på Van Anh Dang som er leder af vores repræsentationskontor i Hanoi, som geografisk er tættere på, men som også taler sproget og har en uundværlig indsigt i kulturen,” forklarer Martin Vilhelmsen.

En plan der skal drive mere end klimasikring
Et af ønskerne fra den vietnamesiske regering var, en langt mere holistisk klimaplan, der ikke blot skulle løse klimaproblemerne, men også skabe et grundlag for at drive byudviklingen. Derfor er der fokus på at inddrage overvejelser om infrastrukturen og andre områder, hvor der kan findes mulige synergier. Opgraderingen af ledninger kan eksempelvis kombineres med omprofilering af veje, så både ledninger og veje kan transportere og håndtere mere vand. Ligeledes kan stormflodssikring i form af sluser og dæmninger omkring flodudmundingen kombineres med udviklingen af nye byområder. Og endelig er det muligt at introducere multifunktionelle løsninger, der har en funktion til dagligt, men som kan oversvømmes, når disse ekstreme begivenheder indtræffer. Det kan eksempelvis være parker eller grønne områder.

”De afledte effekter af en succesfuld implementering af masterplanen er ofte undervurderet. Blot de penge der sparet ved at afværge én stor oversvømmelse kan betale en stor del af alle investeringerne i tilpasningen til klimaet. Ambition om at drive den generelle byudvikling understreger desuden planens vigtighed for fremtiden for Ho Chi Minh City. Det viser også en bevægelse mod meget mere tværfaglige og holistiske projekter, hvilket vi ser verden over, og som også er fremhævet i Swecos Urban Insight rapporter,” slutter Martin Vilhelmsen.

  • Thomas Fleurine
    Sørensen
    Direktør, Internationale projekter
    +45 4348 4622
    Fraq r-znvy