Projekt: Sweco har sammen med Ørsted skabt et fossilfrit kraftværk

Omstillingen af Skærbækværket fra naturgas til flisfyring er et af største kraftværksprojekter i Danmarks historie. Størrelsen alene slår ikke rekord, men det gør CO2-besparelsen, som er en af de største nogensinde i Danmark. Bliv klogere på projektet, som har budt på komplekse løsninger og internationalt samarbejde.

Projektets formål har været at omstille det naturgasfyrede kraftværk ved Skærbæk i Fredericia-området til et flisfyret anlæg. Sweco har som totalrådgiver på projektet i tæt samarbejde med Ørsted udviklet de tekniske løsninger, der sikrer grønnere energi til cirka 60.000 husstande i Trekantområdet. Den flisfyrede fjernvarme betyder en Co2-besparelse på mere end 250.000 tons C02 om året, hvilket er en af de største besparelser i Danmark til dags dato.

”Det her er et helt unikt projekt både på grund af de komplekse tekniske løsninger, vi har bragt i spil, men også alene på grund af størrelsen – både den fysiske størrelse og besparelsernes størrelsesorden. Derfor har projektet også vakt interesse ude i verden, da det er et af de projekter vi kan lære af, når vi skal designe de energiløsninger, der skal underbygge fremtidens bæredygtige samfund,” fortæller René Salomon, der er projektdirektør hos Sweco, og som har været med på projektet fra dag projektets begyndelse.

Værkets størrelse, kompleksitet og projektets stramme tidsplan har betydet, at bygge- og anlægsarbejderne er blevet udført uden man fra begyndelsen vidste nøjagtigt, hvordan de enkelte maskindele ville komme til at se ud. Denne uforudsigelighed bunder blandt andet i, at projekter som Skærbækværket ikke er typiske, og af den grund findes der ikke standardkomponenter. Mange af maskindelene er derfor specielt designet ud fra funktionsbeskrivelser. Dette komplicerer eksempelvis betonarbejdet, da dele af maskinarbejdet, design og udarbejdelse af eksempelvis flistransportsystemet, er foregået sideløbende med, at fundamenterne til selvsamme system skulle støbes. Denne udfordring er kun blevet understreget af mængden af betonarbejde. Alene flislageret, havnen og fundamenter udgør i alt 24.000 m3, hvilket svarer cirka til cirka 20 motorvejsbroer.

”I dette projekt har vores medarbejderes erfaring og ekspertise været helt central. Når mange processor foregår sideløbende, og der ikke er mange eksempler at trække på, er det netop deres viden, der skal sikre, at det er de rette løsninger, der arbejdes med, samt i de tilfælde hvor udefra kommende udfordringer har spillet os et puds, så er det også dem, der hurtigt har skullet omstille sig og være klar med nye løsning,” forklarer René Salomon.

Internationalt samarbejde når det er bedst
Ombygningen af Skærbækværket begyndte 2013. Nu er 5 års projektarbejde ved at være afsluttet, og medarbejderne er ved at samle den sidste dokumentation fra de mange leverandører, som har været med til at ombygge Skærbækværket.

”Det har været et af Swecos allerstørste projekter, og vi har som ”one company” i ordets bredeste forstand sammen med vores svenske kollegaer implementeret en af de til dato største enkeltstående CO2 besparelser i Danmark ved at bygge 330 MW fossilfri kraft og varme. Værket blev sidste efterår åbnet officielt af H.K.H Kronprinsesse Mary og har siden været i kommerciel drift,” fortæller René Salomon.

Læs også: Fra fossil til co2–neutral flisfyring

Siden projektets start har 180 danske og svenske Sweco medarbejdere samarbejdet om at finde de helt rigtige løsninger. De omkring 60 svenske Sweco-medarbejdere har været med i mange dele af projektet.

”Vi havde ikke kunnet løse dette komplekse projekt uden de svenske kraftværkskompetencer, da de har stor erfaring med projekter i denne størrelsesorden. Dette er jo netop en af fordelene ved at være en stor international virksomhed, hvor vi kan trække på ekspertiser fra 14 lande i Europa. Det gør det muligt at kunne levere de nødvendige kompetencer uanset projektets kompleksitet og størrelse,” slutter René Salomon.

Skærbækværket fortalt på film
Se svenske og danske Sweco-medarbejdere fortælle deres oplevelse med omstillingen af Skærbækværket i filmen nedenfor.

Fun Facts

"Der er lagt ca. 500 km kabel, hvilket svarer til en tur til København fra Skærbækværket og retur, og der er installeret over 500 ventiler – og nogle af dem vejer mere end 3-5 tons."
"Det nye flistransportsystem er ca. 1,5 km langt, hvis alle bånd sættes i forlængelse af hinanden. Og selve flislageret er 150 meter gange 45 meter, og der kan ligge flis i 30 meters højde, i alt er det 80.000 m3 og kan indeholde 24.000 tons flis."
"Der er rammet ca. 2100 betonpæle på mellem 18 og 26 meter, i alt ca. 43.000 meter, hvilket svarer til marathondistancen, hvis de lægges ned. Og langs den nye kaj er der plads til to skibe, der kan levere 2.000-3.000 tons flis pr. stk., hvilket svarer til, at begge skibe fragter ca. 500 elefanter. "