Projekt: Støjminimerende løsninger er vigtige for danskernes sundhed

Støj er en del af byens liv, men støj kan også have negative helbredsmæssige effekter. Derfor er det vigtigt at tænke støjen ind i byplanlægning og sikre dels, at trafikken i fremtiden i højere grad kommer væk fra bymidten, og at der er adgang til rolige områder i byen, som kan være det nødvendige afbræk fra både støj og travlhed. Sådan lyder to af hovedkonklusionerne fra den seneste Urban Insight rapport.

Biltrafikken er en af de helt store syndere, når det kommer til støjgener, både i landområderne i forbindelse med motorveje, men særligt i byerne. Og når tre ud af fire europæere i dag bor i urbane områder, er støjen i byerne rundt om i Europa ikke et uvæsentligt problem.

”Det er svært at forestille sig en by uden biltrafik, og det vil vi nok aldrig opleve, men en af de bedste måder at forbedre støjbelastningen på er ved at reducere biltrafikken, særligt den tunge trafik som lastbiler og busser, da disse larmer ligeså meget som ti personbiler. Derudover er det vigtigt at planlægge nye og beskytte de eksisterende rolige områder, da disse er essentielle for at indbyggerne kan finde ro i løbet af deres dag og derved undgå nogle af de helbredsmæssige effekter, der er forbundet med støj, såsom stress,” fortæller Kenneth Lillelund, som er støjekspert i Sweco og medforfatter til den seneste Urban Insight rapport.

Urban Insight rapporten beskriver, hvordan luft- og støjforurening påvirker vores by og helbred og de løsninger, som er nødvendige for at løse disse komplekse udfordringer. Reduceret trafik og rolige områder bliver nævnt som løsninger både, når det gælder støj og forurening.

Læs også: Thomas B. Thriges Gade skaber fornyet sammenhæng

Fra trafikeret gade til rekreativ og rolig bymidte
Thomas B. Thriges projektet i Odense har vakt megen opsigt, da en trafikal hovedpulsåre er blevet lukket for at blive omdannet til en ny og levende bydel. Det er dog ikke første gang, man har valgt at lukke en gennemfartsvej. I Aarhus kender de fleste Aarhus Å som et hyggeligt område for byens mange fodgængere, men hvad de færreste måske ved eller tænker over, er, at for blot 20 år siden, var området domineret af en meget befærdet vej.

”Både luft- og støjforurening var nogle af de motiver, der lå bag genåbningen af Aarhus Å. Området i den gamle by er meget tæt bebygget, og vejen som førte ned til havnen var præget af tung trafik, som skabte nogle meget dårlige luft- og støjforhold i bymidten. Derfor ønskede kommunen at få området tilbage til sin oprindelige form med fokus på at forbinde de gamle bydele med hinanden og skabe et rekreativt område for byens indbyggere,” fortæller Mads Stenbæk Jakobsen, som er arkitekt hos Sweco.

Læs også: Genåbning af Aarhus Å


Aarhus Å er derfor et godt eksempel på, hvordan man kan forbedre luft- og støjforureningen ved at både reducere trafikken og i stedet erstatte den med et roligt område. Netop Aarhus Å er måske i weekenden ikke kendt for ligefrem at være et roligt område, men i stedet Aarhus festgade, men i dagtimerne er broer, belægning og beplantning med til at skabe en rolig og rekreativ atmosfære. Og med trappenedgange, som går helt ned til åen, er det muligt at nyde åens klukken, som kan give en naturfølelse midt i byen.

”En plads behøver dog ikke nødvendigvis være helt stille for den har en effekt. Israels Plads i København er et godt eksempel på en plads, hvor der kan være støj fra eksempelvis legende børn og sportsudøvere. Men det er nogle helt andre lyde, og pladsen giver derfor stadig et afbræk fra byens travlhed og støjen og forureningen fra de mange biler,” slutter Mads Stenbæk Jakobsen.


Adgang til rolige områder på adressen
Et godt værktøj til at reducere støjgenerne er at have adgang til et roligt område i nærheden af, hvor man bor. Det kan være en gård eller en tagterrasse. Og netop tagterrasser er ofte en god løsning i fortættede områder med meget beboelse, da de kan afskærmes mod støjen og ikke kræver et stort område i gadeplan. Et godt eksempel på det kan man finde i Køge, hvor der, som en del af byudviklingsprojektet Køge Kyst, bliver indrettet tre offentlige tag-haver, som netop har til formål at skabe tilgængelige og rolige rum for Køges indbyggere.

Læs også: Udvikling af Køge Kyst

Da taghaverne etableres ovenpå bygninger, er der særlige krav til driften, ligesom der er en naturlig begrænsning i forbindelse med valg af beplantning, både hvad angår vægt og voksekrav. Derfor har Årstiderne Arkitekter, som er en del af Sweco, der står for projektering, haft fokus på at vælge en beplantning, som er mindre vandkrævende, og som er robuste over for svingende vind- og temperaturforhold.

Læs hele Urban Insight rapporten, hvor der gives eksempler på rolige områder fra hele verden, såvel som viden om luft- og støjforureningsproblematikken og dets løsninger.


I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com.

Se også videoen med Kenneth Lillelund, som stiller skarpt på vigtigheden af de rolige områder.