Projekt: Nu skyller 110 toiletter ud med saltvand i stedet for drikkevand

Hvorfor skylle rent vand ud i toilettet? Det spørgsmål stillede vandforsyningen HOFOR, hvilket har ført til, at 250 beboere i Nordhavnen i København nu har fået saltvandskyl i deres toiletter – en besparelse på 1,5 millioner liter rent drikkevand om året. Sweco har bistået HOFOR med at vurdere økonomien i projektet.

I dag er det vand, der skylles ud i toilettet af samme kvalitet som vandet i vandhanen, men det kan være, det kommer til at forandre sig. Som en del af Københavns Kommunes vandhandleplan har vandforsyningen HOFOR nemlig igangsat et nyt initiativ, hvor saltvandsskylstoiletter testes i et af PKAs nybyggerier i Københavns Nordhavn – 250 beboere har derfor den seneste tid skyllet med saltholdigt grundvand fra en boring i deres gårdhave, som er placeret lige ved siden af havnen.

”Fungerer det, som vi forventer, kan saltskylstoiletter blive et stort og vigtigt skridt i vores indsats for at sikre, at vi også i fremtiden kan tappe al det friske drikkevand fra vandhanen, vi kan drikke. Det giver rigtig god mening, at vi finder nye veje i forsyningen med vand. Potentialet i at bruge saltholdigt grundvand er stort til formål som fx vask og toiletskyl, hvor det ikke er nødvendigt at bruge vand med drikkevandskvalitet,” fortalte projektleder Martin Vester fra HOFOR i deres pressemeddelelse.

Den gennemsnitlige københavner skyller hver dag ca. 17 liter rent drikkevand ud i toilettet efter toiletbesøg, og det løber op i omkring 1.550.000 liter drikkevand om året. Toiletterne er derfor et vigtigt skridt i forhold til at sikre en bæredygtig vandforsyning for bygningen i Nordhavn.

Metallet skal udskiftes med plastik
Projektet har hverken krævet opfindelsen af nye toiletter eller den store nytænkning af skyllesystemet, hvilket blot er med til at styrke initiativet. Der skal dog nogle mindre ændringer til, når der er saltvand i rørene. Alt metal skal udskiftes med plast for at undgå den øgede risiko for korrosion fra saltvandet, og det kræver også et ekstra rørsystem, da beboerne selvfølgelig stadig skal have adgang til drikkevand.

”Vi har været rådgiver for HOFOR og bistået dem med de økonomiske beregninger forbundet med projektet. Vi har derfor været med til at give dem et oplyst beslutningsgrundlag i forhold til, hvordan økonomien ser ud, hvis projektet skal skaleres op til at dække alle bygninger i Nordhavnen,” fortæller chefrådgiver Lars Juul Hansen fra Sweco.

Sweco har udført tekniske og økonomiske beregninger og vurderet anlægsomkostningerne, hvor der er kigget på blandt andet vandpriser og driftsomkostninger, så HOFOR er sikre på, at investeringen kan betale sig.

”Det vil ikke være alle steder, at det giver mening at etablere denne type toiletter set fra et økonomisk synspunkt, da det afhænger meget af de omkostninger, der er forbundet med den nuværende vandforsyning i området, og selvfølgelig om der er adgang til saltvand tæt ved. Det, der dog er gældende for alle projekterne, er, at det er mest oplagt at tænke dette ind i nybyggeri, da etableringen i eksisterende byggeri vil være meget omkostningstungt. Man skal også være opmærksom på, om renseanlægget kan følge med, når der tilledes saltvand. Som en del af projektet har HOFOR derfor vurderet konsekvensen af saltskyl på renseanlægget og konkluderet, at anlægget godt kan klare den saltvandsmængde, der vil komme fra en opskalering af saltskyl til hele Nordhavnen,” fortæller Lars Juul Hansen og uddyber til sidst:

”Det er rigtig interessant at blive involveret i et innovativt projekt som dette. HOFOR er Danmarks største vandforsyningsselskab og derfor ofte first movers, hvilket er tilfældet her. Vi får derfor både lov til at være med til at dele og skabe ny viden, såvel som vi får indblik i, hvordan fremtidens vandforsyning måske kommer til at se ud.”

Fotos: HOFOR