Projekt: I Københavns Lufthavn måtte ingeniørerne agere trafikpsykologer

Når du til sommer skal på ferie, bliver det langt mere overskueligt at parkere bilen ude i Københavns Lufthavn. Sweco står for at projektere udvidelse og optimering af parkeringsområdet P8. Og her var der behov for flere psykologiske overvejelser, da den trange plads i lufthavnen og mange besøgende gør det altafgørende, at det er intuitivt at finde vej.

I løbet af foråret skal parkeringsområdet P8, som ligger lige ved Terminal 3 i Københavns Lufthavn, omdannes, så alle besøgende får en god oplevelse, når de skal parkere i lufthavnens ankomstområde. Samtidig skal det også øge sikkerheden for både bilister og fodgængere.

”Udover markante flowproblemer for bilisterne var en af udfordringerne ved P8, at der visuelt er mange veje at vælge for fodgængere, og det kan skabe forvirring hos både bilister og fodgængere. Og netop lufthavnen har gennem mange års erfaring oplevet, at når bilisterne drejer af motorvejen og ind på lufthavnsområdet, så stiger usikkerheden; der kan let opstå forvirring og derfor også nogle nærmest farlige kørselsmønstre. Vi skal derfor sikre, at bilisterne bliver guidet på en måde, så flowet i lufthavnen glider mere optimalt,” fortæller projektleder Morten Bjarndahl fra Sweco.

Projektet forventes at stå færdigt i slutningen af foråret, så parkeringsområdet er klar til sommerferietravlheden. Sweco bistod allerede i sensommeren 2018 lufthavnen med projekteringen af udkørslen ved P8, da denne var blevet en flaskehals for bilisterne, og der var akut behov for forbedring inden efterårstrafikken.

Fodgængerkorridorer og ”envejstrafik”
Nogle af de løsninger, der kommer i spil nu er fodgængerkorridorer, og at alle bomanlæg bliver omdannet til dobbelte bomanlæg fremfor de nuværende anlæg med kun én bom. På den måde sikres bedre flow i trafikken, da disse tit kan være årsag til trafikophobning. Derudover designes en intuitiv ensrettet ”slangeformet” parkeringsvej.

”Det er ikke kun bilisterne, der skal tages hensyn til i lufthavnen. Som det er i dag, er der en række fodgængerstier, som fører mod Terminal 3, hvilket også betyder, at de besøgende nogle gange går på tværs af parkeringsområdet. Det skaber farlige situationer og dårligere flow i trafikken. Derfor laver vi nu en primær, afgrænset fodgængerkorridor, som man ser i mange andre lufthavne, så vi sikrer, at fodgængerne kommer frem til deres fly i ét stykke,” forklarer Morten.

Dette har betydet at nogle enkelte beplantningsbede fjernes, og at nogle af de nuværende fortove udvides, så der er plads, når alle fremadrettet skal den samme vej.

Trafikflow som højeste prioritet
”I det trafikpsykologiske hjørne har vi i samarbejde med lufthavnen også tænkt meget over, hvordan bilisterne ankommer til lufthavnen. Vi har valgt at placere indkørslen til parkeringskælderen lige efter, at bilisterne drejer ind på parkeringsområdet, da lufthavnens erfaring er, at det primært er de ”faste” lufthavnsgæster, som anvender parkeringskælderen, mens de resterende bilister føres gennem hele terrænparkeringen i en slangeformet vej, så de har tid til at orientere sig,” siger Morten og uddyber:

”Det har været fantastisk at kunne trække på al den erfaring, lufthavnen har, da det giver et langt bedre udgangspunkt for os i projekteringen. Omvendt har vi også kunne udfordre dem på nogle områder, hvor vi er kommet ind med friske ideer. Det som nemlig gør det her projekt udfordrende er, at der er store krav til både flow og drift, da dette er altafgørende for, at de besøgende får en god oplevelse.”

Projektet trækker desuden bredt på Swecos kompetencer, da det involverer både belysning, elforsyning, signalanlæg og en smule konstruktion og VVS-arbejde.