Projekt: Hvad sker der med nødfunktionerne, når strømmen går?

Nødpumpestation ved Ishøj Havn er designet til at sikre den københavnske vestegn mod oversvømmelser fra Store Vejleå. Dette har været nødvendigt, da klimaforandringerne har medført større regnmængder. Netop klimaforandringerne fører, ifølge den seneste Urban Insight rapport, dog også til andre udfordringer i form af større risici for strømafbrydelser, som pumpen også skal kunne håndtere.

Den nye pumpestation er et nøgleelement i forhold til at sikre området mod både himmel og hav – nu og i fremtiden. Hvis der opstår skybrud, stormflod eller en kombination af kraftig afstrømning og høj vandstand i Køge Bugt, aktiveres pumpen ved Ishøj Havn automatisk. Men hvad sker der, når strømmen går? Betyder det så våde kældre og høje forsikringsomkostninger?

Vi stillede netop det spørgsmål til Carsten Belling Jensen, chefrådgiver hos Sweco, som har været med til at designe nødpumpen:

”Pumpestationen er designet ud fra et mål om robusthed, så den kan køre selv under de mest ekstreme forhold. Derfor er den også designet, så den kan styres manuelt, hvis styresystemet fejler. Men det er ikke det eneste, der er tænkt ind. Fordi pumpen skal levere i nødsituationer, er der også tænkt løsninger ind, hvis elforsyningen ryger. Her er der lavet risikoscenarier for, hvor lang tid der må gå fra nedbrud, til pumpen skal være oppe at køre igen. Ud fra det er der blevet lavet en nødplan med en backup generator, der kobles til nemt og hurtigt, så indbyggerne i området ikke bliver berørt af en eventuel strømafbrydelse, der kunne være en følge af netop det uvejr, pumpen skal afværge følgerne af.”

Urban Insight-rapporten stiller skarpt på den stigende trussel omkring strømafbrydelser, og de løsninger, der kan tænkes ind i forhold til risikohåndtering.

Læs hele rapporten.

Læs mere om Ishøj Nødpumpestation i danskVAND side 50-51 eller i casen.

Læs også: Elektrificeringen af varmeforsyningen gør os sårbare over for strømafbrydelser

3D tegning af pumpestationens design og de arbejdsmiljømæssige adgangsforhold.

Kontakt