Fremtidens Smart Energy System skal testes på DTU Risø

En af nutidens største samfundsudfordringerne er at få skabt et mere fleksibelt og sammentænkt energisystem, hvor vedvarende energiformer i højere grad kan integreres. Nu tager DTU udfordringen op gennem en udvidelse af laboratoriet SYSLAB, hvor mulighederne i et nyt Smart Energy System skal kunne udvikles og testes. Sweco har været med til at designe udvidelsen, så forskerne har de bedst mulige rammer.

Laboratoriet SYSLAB på Risø Campus (en del af PowerLabDK) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har de sidste ti år forsket i løsninger til fremtidens smarte og intelligente elsystem. Nu bliver laboratoriet udvidet til også at omfatte varme- og gassystemer – og bliver derved et af Danmarks unikke multienergi laboratorier.

”I Danmark har vi en helt unik position på fjernvarmeområdet, og desuden har vi den største andel af vindenergi i Europa. Det giver os nogle særligt gode rammer for at forske i et mere fleksibelt energissystem, hvor de fluktuerende energikilder som vind og sol kan tænkes ind ved, at man integrere forsyningsarterne på tværs og kan transformere dem til den type energi, der er behov for,” fortæller chefkonsulent hos Sweco Johnny Iversen, som har bistået DTU med udvidelsen af SYSLAB. Et projekt til cirka 40 mio. DKK.

Der er stigende interesse for multienergisystemer både i Danmark, men også i Europa, hvor der er fokus på, at disse nye smarte integrerede systemer skal kunne sikre stabilitet og forsyningssikkerhed i forlængelse af den vedvarende energis indtog i energisystemet. Dette sættes der også fokus på i den seneste Urban Insight rapport, hvor der gives en status på, hvor langt Europa er med omstillingen til vedvarende energi og nogle af de løsninger, der er behov for i forhold til at nå endnu længere – blandt andet ”super grids” og fleksible produktionsformer, forbrugsvaner og energisystemer.

Læs hele rapporten, som Johnny Iversen også er medforfatter på.

Et design med maksimal fleksibilitet
Det levende laboratorie – SYSLAB - består af en række bygninger på Risø Campus, som er koblet på systemet. Der er indarbejdet nærmest ubegrænsede muligheder for at teste forskellige typer af produktion, forsyning og forbrug, så det afgrænsede område skal simulere et ”rigtigt” energisystem.

”I udviklingen af løsningen til DTU har en af de tekniske udfordringer ligget i behovet for fleksibilitet fra forskernes side. Når man normalt designer et system som dette, vil der næsten altid være nogle begrænsninger, der skaber rammerne for, hvad der er muligt. Her ønsker forskerne at have maksimal fleksibilitet og derfor et minimum af begrænsninger. Det har blandt andet konkret betydet, at vi laver dobbelte ’twin pipes’ i den hydrauliske netstruktur, da dette åbner nogle muligheder for forskerne i forhold til at teste og kombinere for eksempel fjernvarme og -køling i systemet, som måske kunne blive relevante. Så det har virkelig handlet om at indtænke alle tænkelige scenarier, der kunne bidrage til at fleksibelgøre systemets formåen,” forklarer Johnny Iversen fra Sweco.

Sweco har efter jul afsluttet arbejdet med det konceptuelle design af udvidelsen. Projektet sendes derfor i udbud i foråret 2019 og implementeres i slutningen af 2019 og ind i 2020.

Fotograf: Torben Nielsen

Urban Insight
I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com.