Ekspert: Elektrificeringen af varmeforsyningen gør os sårbare over for strømafbrydelser

Den danske varmeforsyning bliver i disse år mere og mere elektrificeret. Det gør det muligt at udnytte de vedvarende energikilder såsom vind i forsyningen og dermed fremme den grønne omstilling. Bagsiden af medaljen er dog, at vi samtidig er mere udsatte ved større strømafbrydelser, som ifølge den seneste Urban Insight-rapport er en større trussel på grund af både klimaforandringer og de nye cyberangreb.

Igen i år deler Swecos ingeniører viden om urbane trends i en række Urban Insight-rapporter, hvor vilkårene og mulighederne for at skabe det gode byliv udforskes. I år med fokus på energi.

I årets første rapport er der fokus på de forskellige risici, der er forbundet med strømafbrydelser. Truslen er kun blevet større grundet cyberangreb og klimaforandringer, samtidig med et øget forbrug af smart-systemer gør os dybt afhængige af en konstant og stabil elforsyning. Vi har spurgt Swecos forsyningsekspert, Johnny Iversen, om hvordan det står til i en dansk kontekst, og hvor de danske udfordringer ligger, hvis uheldet er ude.

En af de trends, der nævnes i rapporten, er den øgede decentralisering af energiproduktionen, som også berører de risici, der er til stede under en strømafbrydelse. Er det en trend, der også er til stede i Danmark?
Ja, det er det helt sikkert. Den hænger sammen med en række andre trends. Hvis man skal begynde med nogle af de mega-trends, vi ser, så er det jo selvfølgelig udfasningen af fossile brændsler, som har været undervejs i mange år. Her har både biomasse og vedvarende el-kilder fået en langt større rolle i Danmark – en rolle, vi kun forventer, vil blive større i fremtiden. I 2018 leverede vindmøller eksempelvis 40,7 pct. af den samlede danske elproduktion.

I Danmark har vi ikke set så stor en decentralisering af elproduktionen som i andre lande. Eksempelvis anvender vores naboer i Tyskland i højere grad solenergi, som er en decentral løsning. Vi har i Danmark primært satset på vind og særligt havvindmølleparker, som derfor stadig er en central produktion. Vindenergi er dog meget fluktuerende, hvilket har betydet et øget fokus på sektorintegration, altså at vi i højere grad integrerer med andre forsyningsarter og grids (fjernvarme, gas, vand). Her er den største trend at elektrificere varmeproduktionen, og det har selvfølgelig betydning for de risici, der er ved en strømafbrydelse i Danmark.

Hvad er fordelene og ulemperne ved elektrificeringen?
På den ene side bliver vi selvfølgelig mere sårbare overfor strømafbrydelser, da dette vil have vidtrækkende konsekvenser for samfundet og indbyggerne, som også vil miste dele af varmeforsyning. Dog vil korte strømafbrydelser ikke have den store effekt. På den anden side, så er der mange fordele ved elektrificeringen, da det bidrager til, at vi får en grønnere fjernvarmeforsyning og åbner muligheden for både individuelle og kollektive varmepumper. Netop varmepumperne er også en decentral løsning, som følger den nuværende trend. Og netop decentraliseringen har også den fordel, at det bliver sværere at ramme hele forsyningen, hvilket også kan ses som en fordel.

Den enkelte indbygger vil højst sandsynligt ikke mærke dette, men det er noget, som er meget på dagsordenen på et nationalt niveau – netop så borgerne ikke oplever strømudfald.

Hvad bliver der gjort for at minimere disse risici?
Først og fremmest er det vigtigt at nævne, at elforsyningssikkerheden i Danmark i dag er godt 99,99 pct., og det har været et politisk fokusområde i mange år. Det er derfor meget sjældent set i Danmark, at der har været de store uheld, som der beskrives i rapporten. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal læne os tilbage, hvilket man i øvrigt heller ikke har gjort. De sidste mange år har det været en prioritet at sikre redundans – altså forskellige back-up løsninger. Blandt andet er der lavet forbindelser til både Tyskland, Sverige, Norge og Holland. Man har også gjort det samme internt i Danmark, så de forskellige landsdele både er afgrænset, men samtidig forbundet, hvis et større område skulle rammes af et strømafbrud.

Urban Insight – og årets tema Urban Energy
I rapporten kan du læse meget mere om de udfordringer, nedbrud i elnettet fører med sig og de holistiske løsninger, der skal til indenfor risikosikring for at håndtere de nye trusler fra klimaforandringer og cyberangreb. Derudover kan du få indblik i, hvor stor betydning strømafbrydelser faktisk har for den enkelte borger.

Læs hele rapporten.

I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com.

Kontakt