Ekspert: Biogas sætter fart under den grønne danske trafik

Hvad skal erstatte de forurenende fossile brændstoffer som benzin og diesel i fremtidens bæredygtige samfund? Det er et af de spørgsmål den seneste af Swecos Urban Insight rapporter stiller skarpt på. I Danmark er et af de alternative brændstoffer, der arbejdes med, biogassen, som er med til at sikre CO2-neutrale transportmuligheder.

Transport er en af de helt store syndere, når det kommer til udledning af drivhusgasser, men både biler, busser og tog spiller samtidig en central rolle i forhold til at få samfundet til at løbe rundt. Derfor udforsker lande rundt om i Europa forskellige alternative brændstoffer, som kan erstatte fossile brændstoffer såsom benzin og diesel, som i dag dominerer transportsektoren, hvilket der fokuseres på i Swecos seneste Urban Insight rapport.

I Danmark er gas og biogas til infrastrukturen et af de områder, der begynder at vinde frem i flere og flere områder – særligt i forhold til den tunge transport. HMN Naturgas I/S har via datterselskabet HMN Gastankstationer i de seneste år bidraget til at udbygge den danske gasinfrastruktur med en række gastankstationer (CNG) i Midt- og Nordjylland samt i hovedstadsområdet, hvor der kan tankes bionaturgas.

”Vi har i flere omgange bistået HMN Gastankstationer i forbindelse med etableringen af flere af deres gastankstationer. Det har både været offentlige tankstationer og tankstationer til den offentlige transport eksempelvis Arrivas busser i Jylland og 5C Cityline i København. Udbygningen af gasinfrastrukturen er et vigtigt skridt i forhold til at få en grønnere transportsektor, fordi man på flere af tankstationerne kan fylde bilen med opgraderet biogas. Om sommeren i eksempelvis Nordjylland, hvor der er mange biogasanlæg, er der op til 25-30 procent opgraderet biogas, som man derved kan fylde bilen eller bussen med på tankstationerne,” siger Jan Thorsen, der er Senior Projektleder i Sweco.

Biogas er et CO2-neutralt brændstof, som produceres af blandt andet gylle, og derfor reducerer biogassen ikke blot CO2-udslippet, det trækker samtidig klimagasser ud af atmosfæren, fordi produktionen af biogas reducerer udledningen af metan- og lattergas fra gyllen. Det er også det, der gør, at biogas er fremhævet i Urban Insight rapporten som et af de alternative brændstoffer, som har potentiale til at blive videreudviklet og integreret i transportsektoren i de kommende år i forhold til at skabe mere bæredygtige byer i fremtiden.

Nordens travleste buslinje gasser afsted
Flere kommuner er allerede med på biogasbølgen. I Skive er flere af kommunens biler gasdrevne, og derfor kan man i Skive Kommune opleve hjemmeplejen køre gennem landskabet på mere bæredygtig vis. Sweco var desuden sammen med HMN Gastankstationer med til at etablere den første offentlige gastankstation til biler i Danmark i netop Skive.

I Københavns Kommune blev der i 2017 sendt cirka 70 biogasdrevne skraldebiler på gaden, og 42 nye 5C Cityline-busser, som også kører på biogas.

”5C er Nordens travleste buslinje med over 20 millioner passagerer om året, og det har derfor stor betydning, at den nu kører på biogas, da det virkelig illustrerer, hvordan et grønnere alternativ som biogas sagtens kan gå ind og erstatte fossile brændstoffer,” fortæller Jan Thorsen.

Både 5C-buslinjen og de gasdrevne skraldebiler er en del af København Kommunes strategi om, at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Behov for fortsat udvikling
Der er i dag 17 gastankstationer i Danmark, og selvom HMN Gastankstationers tankstationer har bidraget til at skabe en mere sammenhængende gasinfrastruktur, så er der fortsat huller rundt om i landet. Det kan gøre det svært at finde en tankstation og derved mindre attraktivt at konvertere til gasdreven transport.

Netop udfordringen omkring adgang til ikke fossile brændstoffer er et af fokuspunkterne i den seneste Urban Insight rapport, der særligt problematiserer manglen på ladestationer til el-biler rundt om i Europa. Derfor er en af konklusionerne også, at der er behov for udvikling af infrastrukturen i forhold til alternative brændstoffer til transport, så den lever op til bilisternes behov, hvis fremtiden skal have en mere bæredygtig transportsektor.

Læs hele rapporten og dens samlede konklusioner.

I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com.