Artikelarkiv

Her kan du finde inspirerende ekspertviden fra Swecos ingeniører og arkitekter og læse historier om vores egne projekter samt om aktuelle og spændende cases fra hele verden.

Projekt: FREMTIDENS SMART ENERGY SYSTEM SKAL TESTES PÅ DTU RISØ

En af nutidens største samfundsudfordringerne er at få skabt et mere fleksibelt og sammentænkt energisystem, hvor vedvarende energiformer i højere grad kan integreres. Nu tager DTU udfordringen op gennem en udvidelse af laboratoriet SYSLAB, hvor mulighederne i et nyt Smart Energy System skal kunne udvikles og testes. Sweco har været med til at designe udvidelsen, så forskerne har de bedst mulige rammer.

Læs mere

Ekspert: Stormen i 1999 førte høj forsyningssikkerhed med sig

I den seneste Urban Insight rapport er en af hovedanbefalingerne, at elnettet skal kabellægges i jorden. Dette skal skabe høj forsyningssikkerhed og minimere risici ved de voldsomme vejrhændelser, der kan følge med klimaforandringer. Danmark er et af de lande, der i høj grad har gjort dette, efter konsekvenserne blev synlige – men måske kan vi alligevel forvente lidt flere strømafbrydelser i fremtiden.

Læs mere


Projekt: I Københavns Lufthavn måtte ingeniørerne agere trafikpsykologer

Når du til sommer skal på ferie, bliver det langt mere overskueligt at parkere bilen ude i Københavns Lufthavn. Sweco står for at projektere udvidelse og optimering af parkeringsområdet P8. Og her var der behov for flere psykologiske overvejelser, da den trange plads i lufthavnen og mange besøgende gør det altafgørende, at det er intuitivt at finde vej.

Læs mere

Projekt: Varmeforsyningen er afhængig af el, så hvad sker der når strømmen går?

Vi er alle afhængige af både el og varme, men hvad hvis strømmen går på vores varmeværker, står vi så uden begge dele? På Norfors’ varmecentral i Hørsholm er der stort fokus på forsyningsikkeheden, så indbyggerne ikke risikerer at skulle undvære varme, hvis strømmen går.

Læs mere

Projekt: Hvad sker der med nødfunktionerne, når strømmen går?

Nødpumpestation ved Ishøj Havn er designet til at sikre den københavnske vestegn mod oversvømmelser fra Store Vejleå. Dette har været nødvendigt, da klimaforandringerne har medført større regnmængder. Netop klimaforandringerne fører, ifølge den seneste Urban Insight rapport, dog også til andre udfordringer i form af større risici for strømafbrydelser, som pumpen også skal kunne håndtere.

Læs mere

Ekspert: Elektrificeringen af varmeforsyningen gør os sårbare over for strømafbrydelser

Den danske varmeforsyning bliver i disse år mere og mere elektrificeret. Det gør det muligt at udnytte de vedvarende energikilder såsom vind i forsyningen og dermed fremme den grønne omstilling. Bagsiden af medaljen er dog, at vi samtidig er mere udsatte ved større strømafbrydelser, som ifølge den seneste Urban Insight-rapport er en større trussel på grund af både klimaforandringer og de nye cyberangreb.

Læs mere

Projekt: Droner kan sikre billigere og effektive eftersyn af broer

I december udførte Sweco for første gang et eftersyn på en bro ved hjælp af en drone i forbindelse med et projekt for Vejdirektoratet. Droneeftersynet gjorde det muligt at halvere omkostningerne til eftersynet, og alle parter var helt tilfredse med resultatet.

Læs mere

Projekt: Sweco skal sikre Ho Chi Minh City mod en tredobbelt klimatrussel

Ho Chi Minh City i Vietnam oplever i høj grad konsekvenserne af klimaforandringerne, faktisk er byen et af de steder i verden, der er mest påvirket af klimaet, da byen møder trusler fra både hav, himmel og jord. Byen bliver nemlig i stigende grad udsat for store regnmængder og stormflod fra byens havn, samtidig med at byen synker med omkring fem til ti millimeter årligt på grund af sammenfald i undergrunden. Sweco skal derfor udarbejde en ny klimamasterplan, der skal levere de løsninger, som vil beskytte byen og dens borgere, såvel som drive byudviklingen.

Læs mere

Projekt: Sweco har sammen med Ørsted skabt et fossilfrit kraftværk

Omstillingen af Skærbækværket fra naturgas til flisfyring er et af største kraftværksprojekter i Danmarks historie. Størrelsen alene slår ikke rekord, men det gør CO2-besparelsen, som er en af de største nogensinde i Danmark. Bliv klogere på projektet, som har budt på komplekse løsninger og internationalt samarbejde

Læs mere

Dialog: Nyt værktøj skal hjælpe kommunerne med klima- og kystbeskyttelse

De danske kyster er under pres fra stigende vandstand, hyppigere storme og øget udnyttelse af områderne tæt ved kysten til eksempelvis beboelse. Det har resulteret i et øget fokus på at beskytte de danske kyster mod erosion og højvande – både hos privatpersoner, kommuner og på statsniveau. Dette fokus er kun blevet forøget med de nye regler, som har flyttet ansvaret for kystbeskyttelse fra stat til kommune. Sweco har udarbejdet et nyt værktøj, der kan understøtte kommunernes arbejde med klima- og kystbeskyttelse.

Læs mere

Projekt: Støjminimerende løsninger er vigtige for danskernes sundhed

Støj er en del af byens liv, men støj kan også have negative helbredsmæssige effekter. Derfor er det vigtigt at tænke støjen ind i byplanlægning og sikre dels, at trafikken i fremtiden i højere grad kommer væk fra bymidten, og at der er adgang til rolige områder i byen, som kan være det nødvendige afbræk fra både støj og travlhed. Sådan lyder to af hovedkonklusionerne fra den seneste Urban Insight rapport.

Læs mere

Ekspert: 724.000 danske boliger er støjbelastet – bliv klogere på problemstillingen

I Europa lever 100 millioner mennesker i områder, hvor støjniveauet overstiger den anbefalede grænse på 55 decibel, som er fastsat af World Health Organization (WHO). Og i Danmark har Miljøstyrelsen kortlagt, at 724.000 danske boliger er belastet af vejstøj. Støjgenerne er en central udfordring, da de kan føre til søvnforstyrrelser, hjertekarsygdomme og for tidlig død. Læs med, når Swecos støjekspert Kenneth Lillelund forklarer, hvordan man arbejder med at minimere støjgenerne.

Læs mere

Projekt: Nu skyller 110 toiletter ud med saltvand i stedet for drikkevand

Hvorfor skylle rent vand ud i toilettet? Det spørgsmål stillede vandforsyningen HOFOR, hvilket har ført til, at 250 beboere i Nordhavnen i København nu har fået saltvandskyl i deres toiletter – en besparelse på 1,5 millioner liter rent drikkevand om året. Sweco har bistået HOFOR med at vurdere økonomien i projektet.

Læs mere

Dialog: Hvad er hurtigst på tværs af København – bil, cykel eller offentlig transport?

Københavnernes hovedargument for at tage cyklen er, at de mener, den er hurtigst. Men er det nu også sådan, det forholder sig i virkeligheden? Det har Sweco sat sig for at teste. Derfor blev CEO Dariush Rezai og divisionsdirektørerne, Jørgen Thomsen og Claus Michael Andersen sendt af sted på tværs af København i mandagens myldretrafik; en i bil, en på cykel og en med offentlig transport. Læs med og find ud af, hvem der kom først i mål.

Læs mere

Ekspert: Hvad er det, vi kan med cyklisme i Danmark?

I Danmark er der 0,8 cykel per indbygger, og i København foregår 29 pct. af transporten på cyklen, hvor de kan brede turen ud på i alt 416 kilometers cykelsti. Sådan lyder nogle af tallene fra Swecos seneste Urban Insight, som handler om bløde trafikanter, hvor Danmark flere gange bliver nævnt. Gruppeleder Noreen Din sætter lidt ord på, hvad der har skabt den danske førerposition.

Læs mere

Projekt: Den nye Kolding Bypark bliver i sandhed borgernes byrum

Kolding Bypark står foran en større forvandling, når der laves et nyt regnvandsbassin i parken, som skal være med til at klimasikre Kolding By. Samtidig skal det være med til at gøre parken endnu mere levende og naturskøn; her er det borgerne, som i høj grad har haft indflydelse på parkens nye identitet.

Læs mere

Ekspert: El, gas eller brint – der er mange veje væk fra de fossile brændstoffer

Den danske transportsektor udvikler sig i en grønnere retning, og flere kommuner får afdækket mulighederne for både el- og gasbilisme. Der er dog fortsat nogle barriere, der bremser brugen af de grønne alternativer - ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Læs mere

Ekspert: Biogas sætter fart under den grønne danske trafik

Hvad skal erstatte de forurenende fossile brændstoffer som benzin og diesel i fremtidens bæredygtige samfund? Det er et af de spørgsmål den seneste af Swecos Urban Insight rapporter stiller skarpt på. I Danmark er et af de alternative brændstoffer, der arbejdes med, biogassen, som er med til at sikre CO2-neutrale transportmuligheder.

Læs mere

Projekt: Busfremkommelighed kan sikre en god rejseoplevelse

Forskellige faktorer i forhold til transport kan have stor betydning i folks hverdag – særligt den offentlige transport skal være stabil for passagerer, der eksempelvis pendler til og fra arbejder. Og hvad stabilitet i den offentlige transport betyder, og hvilke andre faktorer, der påvirker den daglige transport, både positivt og negativt, er på dagsordenen i Swecos seneste Urban Insight rapport.

Læs mere

Ekspert: Trafikknudepunkter er afhængige af god cykelparkering

Nærliggende og velforbundet cykelparkering er et afgørende kriterie for, at de store trafikknudepunkter lever op til de rejsendes behov. Desuden skal det være nemt at skifte mellem transportmidlerne. Det er nemlig det, der er afgørende for, hvor godt forbundet byen er, hvilket der stilles skarpt på i Swecos seneste Urban Insight rapport.

Læs mere

Projekt: En god cykelrute kan betyde et farvel til bilen

Cykelstien skal være tryg og en oplevelse at køre på, for at cyklen bliver et attraktivt transportmiddel. I Odense har man i mange år arbejdet på at skabe Cyklisternes By med et trygt og oplevelsesrigt cykelnet. Dette falder i tråd med den seneste Urban Insight rapport, der netop fremhæver, at byers transportsystemer kan indrettes forskelligt, men fortsat give samme adgangsmuligheder for indbyggerne.

Læs mere

Projekt: Bro og klimasikring giver plads til leg

Vandledningsruten i Gladsaxe er et projekt, som eksemplificerer, hvordan en bro, et stisystem og et klimaprojekt kan nytænkes, og hvordan nogle nødvendige tiltag kan gøres værdiskabende for indbyggere og bylivet. En tankegang, der også fremhæves i den seneste Urban Insight rapport fra Sweco som værende nødvendig i designet af fremtidens byer og samfund.

Læs mere

Projekt: Thomas B. Thriges Gade skaber fornyet sammenhæng

Thomas B. Thriges Gade-projektet i Odense er indbegrebet af et projekt, der skaber fornyet sammenhæng og tilgængelighed i byen med plads til alle trafikanter, så indbyggerne får endnu mere glæde af området.

Læs mere

Projekt: Nordhavn sti- og cykeltunnel er både tryg og indbydende

I 2016 blev den nye sti- og cykeltunnel under Nordhavn Station færdig. I udformningen har der været fokus på at designe en tunnel, der føles både tryg og indbydende. Det er værdiskabende projekter som dette, hvor broer og tunneller skaber bedre vilkår i byen, som er på dagsordenen i Swecos nye Urban Insight rapport.

Læs mere

Ekspert: Cykel, bus eller bil? Både mobilitet og vaner skal tænkes ind

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at danskerne foretrækker bilen. Nicolai Rimme, en af Swecos eksperter indenfor trafik og veje, fortæller om tallene og arbejdet med at gøre cyklen, bussen eller toget mere attraktivt.

Læs mere

Dialog: Nye forståelser af broer og tunneller

Urban Insight: Nye forståelser af broer og tunnellerSwecos nye Urban Insight rapport tager fat i de potentialer, der ligger i at udnytte eksisterende områder omkring broer og tunneller samt nye broer og tunneller til at reducere barrierer i byen og øge indbyggernes livskvalitet ved eksempelvis at give området ny funktion eller forskønne det.

Læs mere