0 af 0 for ""

Broingeniør (projektering, fag-, projekterings- og/eller projektleder) i afdelingen Broer & Tunneler – Aarhus

Ansøgningsfrist

2023-01-08

Jobtitel

Broingeniør, Bro og Tunnel

Lokation

Aarhus

Har du lyst til at arbejde med projekter indenfor bro- og tunnelområdet – ofte i tæt samarbejde med øvrige fagligheder – og blive en del af vores division Infrastruktur, vand og miljø, så er du måske vores næste kollega.

Med vores tværfaglige miljø, kan du nemt byde ind med din viden når vi skal udfordre, hvad der kan lade sig gøre inden for anlæg og infrastruktur – og vi er ivrige efter at få dine inputs med.

“Vi arbejder meget bredt både fagligt og geografisk, så mulighederne for at sammensætte en spændende hverdag og udvikle sig er store.
Med broer, tunneler og anlægsbygværker som de centrale elementer i vores hverdag bidrager vi på mange fronter. Store og større projekter trækker på samarbejde med andre fagligheder på helt samme vis, som vi bidrager med vores viden til projekter, der er forankret i andre fagligheder.
Der er mange roller at varetage, f.eks. projektmedarbejder og fag-, projekterings- og projektledelse – mulighederne er mange, og vi har nok at se til. Du vil derfor få mulighed for at være med på udbygning og vedligeholdelse af vital infrastruktur såvel nationalt som regionalt og lokalt.,”  – fortæller afdelingschef Søren Gubbe Nielsen.

Infrastruktur, vand og miljø

I divisionen Infrastruktur, vand og miljø er vi cirka 450 kolleger fordelt på afdelinger i København, Odense, Kolding, Viborg, Herning, Silkeborg, Aarhus og Aalborg.

Vi dækker alle de klassiske ingeniørdiscipliner indenfor anlæg og infrastruktur som konstruktioner i stål og beton, tilstandsvurderinger, projektering af veje, broer, havne og jernbaner, bygherrerådgivning, byggemodning samt geoteknisk rådgivning på alt fra jernbaner, vindmøllefundamenter, bro- og vejprojekter til erhvervs- og boligbyggeri.

Vi rådgiver i hele processen fra planlægning og detailprojektering, tilsyn og byggeledelse til drift og vedligehold og tilbyder vores kunder de rette kompetencer og ekspertiser til ethvert projekt.

Afdeling

I afdelingen står broer, tunneler og andre anlægsbygværker centralt i hverdagen og det er næsten uanset, om vi bidrager til opgradering af en større jernbanestrækning, forbedrer trafikforhold og fremkommelighed på en større indfaldsvej, fremtidssikrer en stor bro ved en større reparationsindsats eller vi samarbejder om drift og vedligehold af kommunale bygværksmasser.

I tillæg til den centrale faglige viden bidrager vi med indsigt i en række andre forhold, som har betydning for valg og beslutninger, f.eks. hensyn til og viden om natur, miljø, levetidsforlængende tiltag frem for ”brug og smid væk”, økonomi, sikkerhed og meget andet. På mange områder trækker vi på skarpe kolleger fra de tilgrænsende faglige miljøer, og vi oplever stor lyst til at bidrage og dele viden i organisationen.

Vi har et godt mix af erfarne og knap så erfarne kolleger i afdelingen, vi deler med glæde erfaringen mellem os, og vi har et åbent, frit og muntert arbejdsmiljø.

Vi søger Broingeniører: Projektingeniører, Fag-, Projekterings- og Projektleder

Lige nu søger vi flere skarpe kolleger til vores afdeling og mulighederne er mange. Du kan være mere eller mindre erfaren – rolle og ansvar vil passe til dine kompetencer.

Du vil også få mulighed for løbende at udvikle dine kompetencer både gennem projekter, sparring og kurser; hvor vi f.eks. har vores eget modulopbyggede projektakademi.

Brogruppen i Aarhus har en god erfaringsfordeling, vi arbejder tæt sammen med vore broafdelinger i Odense og Ørestad, og vi sidder fysisk midt blandt gode kolleger fra tilgrænsende fagområder.

Dine arbejdsopgaver

Afhængig af din erfaring fra broområdet bredt og dine øvrige kompetencer vil dine opgaver kunne omfatte:

– Projektering og fagtilsyn på reparation/ombygning/udskiftning af broer ejet af Banedanmark, Vejdirektoratet og kommuner, dvs. et stort spektrum af opgaver, indhold og størrelse

– Dimensionering af ny broer, ombygninger, udskiftninger og forstærkninger, andre gange statiske beregninger af eksisterende broer.

– Fagtilsyn på reparationsprojekter på store broer i landet

– Egne sager fra A – Z

– Projektledelse (egne projekter)

– Fag- og/eller Projekteringsledelse – typisk på større infrastrukturprojekter

– Kundekontakt; samarbejde, opfølgning og mersalg

– Eftersyn, general- og særeftersyn i Danmark og Norge

– Opgaver indenfor drift og reparation af broer, bæredygtig forvaltning af bygværksmasser

– Projektering/dimensionering eller opfølgning med udførelse på norske nyanlæg

– Opgaveløsning med teknisk indsigt

Om dig

Generelt forestiller vi os, at du:

– Har en uddannelse som ingeniør

– Har gode kommunikationsevner i både skrift og tale

– Har gode samarbejdsevner

Er du nyuddannet eller med få års erfaring fra broområdet, vil du få mulighed for at indgå i et stort spektrum af opgaver indenfor feltet. Herved kommer du rundt i broverdenen, lærer en masse og får mulighed for at afdække dine præferencer. Du har nok fokuseret på anlægstekniske fag på studiet og måske lavet afgangsprojekt indenfor området anlægskonstruktioner.

Vi forestiller os at du er engageret og har lyst til at lære og vokse fagligt – godt støttet af gode kolleger.

Har du allerede arbejdet indenfor broområdet nogle år (måske 3 – 8), har du et fornuftigt kendskab til flere af områderne detailprojektering, udbudsmateriale, projektering af nyanlæg, reparationer, ombygning og/eller forstærkninger og kan indgå mere selvstændigt i varetagelsen af sådanne projekter. Din erfaring og interesse vil være udgangspunkt for de opgavetyper og roller, du vil få mulighed for at kaste engagementet i.

Har du allerede en betydelig erfaring fra bro- og anlægsområdet – måske min. 5 – 10 år, heraf min. 5 år specifikt inden for broområdet – har du opnået stor indsigt i ”vores verden”. Du har stor faglig indsigt i projektering, dimensionering, udarbejdelse af projekter og udbudsmateriale, og du kan varetage og/eller styre hele eller dele af bro- og anlægsprojekter selvstændigt. Din rolle og dit engagement vil variere afhængig af opgavestørrelser og kompetencer, ligesom du vil kunne videreudvikle dine kompetencer f.eks. indenfor fag-, projekterings- og/eller projektledelse gennem vores eget projektakademi.

Kan du se dig selv som en del af Sweco?

Så skynd dig at sende os din ansøgning og CV på linket forneden. Vi inviterer til samtaler løbende, så sørg for at ansøge hurtigst muligt og senest d. 8. januar 2022.

Har du spørgsmål til jobbet, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Søren G. Nielsen på mail: sorengrubbe.nielsen@sweco.dk.

Transforming Society Together

Sweco er Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomhed. Vi planlægger og designer fremtidens byer og samfund. Sammen med vores kunder skaber vores arkitekter, ingeniører og andre specialister løsninger, der adresserer urbanisering og digitalisering og gør vores samfund mere bæredygtigt.

Hos Sweco i Danmark får du 1.400 kolleger. I Europa er vi i alt 18.000 eksperter, der hvert år løser opgaver i 70 lande over hele kloden.

Vil du vide mere om en
karriere i Sweco?

Udfyld vores kontaktformular og send os dine spørgsmål, så kontakter vi dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.