Sweco arbejder på tværs af kontorer og landegrænser

Med 14.500 engagerede og imødekommende medarbejdere fordelt over hele Europa, benytter vi i Sweco enhver mulighed for at videndele med vores kolleger – indenlands som udenlands. For når vi erfaringsudveksler på tværs, kan vi skabe de bedste løsninger til gavn for vores kunder og samfund.

Det stærke netværk er derfor noget vi dyrker i Sweco - på tværs af landegrænser, divisioner og erfaringsniveauer. Blandt andet besøgte et hold på ca. 60 unge kolleger fra Holland os for nyligt, godt beværtet af Sweco Danmarks Unge Medarbejdere, SUM.

Målet for turen - og lignende ture - er udover netværksdelen, også at få nye øjne på konkrete projekter og opgaver, som vi hver især arbejder med. Forskellige faglige baggrunde bidrager til at skabe nye og alternative tilgangsvinkler - noget vi tror på fostrer kreativitet og innovation.

Imødekommende og engagerede kolleger
Rasmus Bendtsen, som var med til at planlægge besøget og SUM medlem, havde dette at sige om besøget fra Holland:

"Vi lagde mange kræfter i at få skabt et program med plads til faglig udveksling og sparring, men som også gav os mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Blandt andet afsatte vi tid til workshops, præsentationer af projekter og byggepladsbesøg."

Rasmus fortsætter: "At dele viden på tværs af afdelinger og landegrænser er noget, der virkelig styrker vores kompetencer. Blandt andet fik hollænderne set, hvilke opgaver vi arbejder med her i Danmark, og vores oplægsholdere fik god sparring på deres projekter, som de kunne tage med tilbage og arbejde videre med."

"Netværket og samarbejdet mellem vores to lande er forbedret væsentligt, for der sker bare noget, når vi mødes ansigt til ansigt. Det har også givet os i SUM noget inspiration til, hvad vi fremadrettet kan arrangere i vores netværksgruppe," afslutter Rasmus.

Værdi for det enkelte menneske og samfundet som helhed
Videndelingen på tværs af afdelinger og grænser er noget vi sætter stor pris på. Den er med til at stimulere nysgerrigheden i alle vores medarbejdere. En nysgerrighed vi i Sweco bruger til at forudse, forstå og tage ansvar for morgendagens udfordringer, så vi i fællesskab kan designe fremtidens byer og samfund og skabe værdi for de omgivelser vi arbejder og lever i.

SUM er vores unge medarbejderes interne netværksgruppe, hvis primære formål er at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger. Den faglige sparring koblet med en social dimension, sikrer, at vores unge medarbejdere får de bedste forudsætninger for en løbende udvikling og et dynamisk netværk hvor ideer deles og erfaringer udveksles.

 

/contentassets/a74a90cf5c9549f8a7a1961ecd132a11/sum_holland_480x270.jpg