Mød vores medarbejdere og læs mere om hverdagen i Sweco

Hos os handler det om at løse morgendagens udfordringer, og vi stræber mod altid at være et skridt foran. Vi sætter barren højt over for vores medarbejdere, men sørger samtidig for, at de får forudsætningerne for at nå både personlige og faglige mål. Her kan du møde nogle af dem og læse mere om hverdagen i Sweco

 • Sweco havde den rigtige faglighed og det sociale element

  Da jeg skulle finde en virksomhed at skrive min Ph.d. i samarbejde med, oplevede jeg, at der var stor interesse for udvikling af bæredygtighed generelt i branchen, og flere andre rådgivere havde også stor interesse i projektet. Det som gjorde, det blev Sweco var dels, at de har den rette faglighed, og fordi jeg på grund af min tidligere ansættelse i Sweco havde en god kontakt til de relevante medarbejdere. Derudover var det rigtig meget det sociale, der trak mig tilbage til Sweco. Der er en meget uformel tone, og der er plads til de sjove ’breaks’ i arbejdsdagen, som da min kollega til påske klædte sig ud som påskeharen og delte påskeæg ud på alle gangene. Netop det ved en arbejdsplads er meget vigtigt for mig – der skal være plads til både det faglige og det sociale.

  Kort sagt handler min Ph.d. om at forankre bæredygtighed i Sweco, med særlig fokus på også at gøre den sociale bæredygtighed målbar, så den på lige fod med miljømæssig og økonomisk bæredygtighed kan kvantificeres. Læs mere om projektets udvikling på Swecos bæredygtighedsblog, som jeg skriver indlæg til; https://blogs.sweco.dk/baeredygtighed/

  /contentassets/82562cbb20d544cfa971b93bdc7c351c/nanna_480x270.jpg
  Fakta
  Navn
  Nanna Brøgger Larsen
  Alder
  Rolle
  Ph.d.-studerende
 • Jeg har kunnet udvikle mig i 39 år

  I Sweco er der rigtig mange muligheder, man skal bare gribe chancerne, når de dukker op. Jeg er aldrig blevet stoppet i at prøve noget nyt af eller i at gå nye veje. Jeg har konstant kunnet udvikle mig både som leder i forskellige afdelinger og på et væld af spændende projekter. Det er særligt dette, som for alvor har fået mig til at blive i Sweco i 39 år.

  Jeg har eksempelvis fået muligheden for at være projektleder på DR Byen, som er et af verdens mest avancerede multimediehuse med alle faciliteter samlet ét sted. Ligeledes har jeg været projektleder på alle stationsprojekterne i København, Københavns Hovedbanegård, Ny Nørreport og nu Østerport Station, selvom det ikke lige var noget, der nødvendigvis lå i kortene på min karrierevej. Det åbnede op for en rejse, hvor jeg har fået lov at bevæge mig ind i helt nye områder med at projektere og bygge på banen, mens man samtidig skal restaurere fredede bygninger, hvilket er nogle af de mest komplekse projekter, man kan forestille sig i Danmark. Det har ført til, at jeg nu har opnået en helt unik ekspertise på det område, som ikke mange kan prale af at besidde.

   

  /contentassets/04814a21a3994a22b47867f60e5c2d87/steffen-moe_480x270.jpg
  Fakta
  Navn
  Steffen Moe
  Alder
  Rolle
  Projektdirektør
 • Den flade struktur i Sweco giver mig plads

  Jeg har valgt at arbejde i Sweco, fordi der er en anderledes hierarkisk struktur end der, hvor jeg kom fra. Her er en fladere organisation og jeg oplever, at der er meget stor tillid til medarbejderne.

  Der er rigtig gode muligheder for at få lov til at gribe opgaver, der ikke nødvendigvis ligger til højrebenet, men som man selv synes er spændende og kan bidrage til ens udvikling som medarbejder.

  For eksempel fik jeg på et tidspunkt, i forbindelse med en opgave, mulighed for at blive projektleder på en del af projektet, som ellers ikke med min baggrund var det mest oplagte. Men da det var en ny faglig gren, jeg gerne ville udvikle mig indenfor, greb jeg chancen – det var en stor mundfuld, men det har været både spændende, udfordrende og meget lærerigt.

  /contentassets/943520f546474938b32e7011bdedddd1/lotte_480x270_b.jpg
  Fakta
  Navn
  Lotte Meldgaard Pedersen
  Alder
  Rolle
  Seniorkonsulent
 • Sweco arbejder på tværs af kontorer og landegrænser

  Med 17.500 engagerede og imødekommende medarbejdere fordelt over hele Europa, benytter vi i Sweco enhver mulighed for at videndele med vores kolleger – indenlands som udenlands. For når vi erfaringsudveksler på tværs, kan vi skabe de bedste løsninger til gavn for vores kunder og samfund.

  Det stærke netværk er derfor noget vi dyrker i Sweco - på tværs af landegrænser, divisioner og erfaringsniveauer. Blandt andet besøgte et hold på ca. 60 unge kolleger fra Holland os for nyligt, godt beværtet af Sweco Danmarks Unge Medarbejdere, SUM.

  Målet for turen - og lignende ture - er udover netværksdelen, også at få nye øjne på konkrete projekter og opgaver, som vi hver især arbejder med. Forskellige faglige baggrunde bidrager til at skabe nye og alternative tilgangsvinkler - noget vi tror på fostrer kreativitet og innovation.

  Imødekommende og engagerede kolleger
  Rasmus Bendtsen, som var med til at planlægge besøget og SUM medlem, havde dette at sige om besøget fra Holland:

  "Vi lagde mange kræfter i at få skabt et program med plads til faglig udveksling og sparring, men som også gav os mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Blandt andet afsatte vi tid til workshops, præsentationer af projekter og byggepladsbesøg."

  Rasmus fortsætter: "At dele viden på tværs af afdelinger og landegrænser er noget, der virkelig styrker vores kompetencer. Blandt andet fik hollænderne set, hvilke opgaver vi arbejder med her i Danmark, og vores oplægsholdere fik god sparring på deres projekter, som de kunne tage med tilbage og arbejde videre med."

  "Netværket og samarbejdet mellem vores to lande er forbedret væsentligt, for der sker bare noget, når vi mødes ansigt til ansigt. Det har også givet os i SUM noget inspiration til, hvad vi fremadrettet kan arrangere i vores netværksgruppe," afslutter Rasmus.

  Værdi for det enkelte menneske og samfundet som helhed
  Videndelingen på tværs af afdelinger og grænser er noget vi sætter stor pris på. Den er med til at stimulere nysgerrigheden i alle vores medarbejdere. En nysgerrighed vi i Sweco bruger til at forudse, forstå og tage ansvar for morgendagens udfordringer, så vi i fællesskab kan designe fremtidens byer og samfund og skabe værdi for de omgivelser vi arbejder og lever i.

  SUM er vores unge medarbejderes interne netværksgruppe, hvis primære formål er at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger. Den faglige sparring koblet med en social dimension, sikrer, at vores unge medarbejdere får de bedste forudsætninger for en løbende udvikling og et dynamisk netværk hvor ideer deles og erfaringer udveksles.

   

  /contentassets/a74a90cf5c9549f8a7a1961ecd132a11/sum_holland_480x270.jpg
 • Udvikling i høj kurs hos Sweco

  I Sweco står udvikling højt på dagsordenen. For skal vi designe fremtidens byer og samfund, kræver det, at vi hele tiden udvikler og udfordrer os selv på vores kompetencer og ekspertiser. Hos os er udvikling ikke en mulighed, men et krav, og vi giver derfor vores medarbejdere plads til at løbe med deres egne idéer og tage ansvar for egen læring.

  Flere steder i Sweco benytter vi os af hackathons, som er en koncept fra IT-verdenen, der giver os mulighed for at afprøve en anderledes arbejdsform og tænke ud af boksen på vores projekter.

  Senest var 12 kloge Sweco-hoveder indenfor visuel programmering fra Finland, Norge, Sverige og Danmark samlet i København til to dages intenst arbejde med problemstillinger indenfor modelleringsværktøjer til konstruktioner af broer.

  Udover de effektiviseringer af værktøjer som eksperterne fik skabt, så var hackathonet også i sig selv et eksempel på, hvordan vi i Sweco ser potentiale i at give vores medarbejdere mulighed for at sætte sig selv i førersædet og drive deres egen udvikling. 

  Udvikling og ansvar i ét
  Alexander Bennedsen fra Broer og Tunnelafdelingen i Sweco havde et ønske om at effektivisere nogle værktøjer han ofte arbejdede med, og med inspiration fra finske kolleger erfarede han, at et hackathon var måden at løse det på. Med optimering af arbejdstimer som business case, og en mulighed for at styrke samarbejdet på tværs af landegrænser, fik Alexander og et par kolleger hurtigt grønt lys til at planlægge arrangementet. 

  5 ½ ugers udviklingsarbejde udført på bare én weekend, var resultatet af Alexander og hans medarrangørers hackathon, som endte langt mere omfattende efter øget opbakning fra ledelsen.  

  Sideløbende med udviklingsarbejdet, fik Alexander også gjort sig tanker om selve hackathonet som arbejdsform.

  "Vi har forskellige måder at arbejde på, når vi gerne vil optimere vores løsninger, både i det daglige projektarbejde og når vi ønsker at optimere på de værktøjer, vi har til rådighed. Med det seneste hackathon har vi nu fået cementeret, at det er en meget effektiv måde at bruge tiden på. Jeg er overbevist om at intensiteten i at arbejde målrettet og at have kompetencerne fysisk samlet på et sted i to dage, som det var tilfældet her, er fremtidens måde at udvikle nye løsninger på. Jeg ved, at der er andre afdelinger her i Danmark, som nøje har studeret vores resultater, og som selv overvejer at benytte hackathons til noget af deres arbejde fremover."

  Sådan bliver vi ved med at være et skridt foran
  Hackathonet er altså ikke blot en kreativ øvelse i nytænkning fra en innovativ medarbejder. Der bliver udviklet brugbare værktøjer og software, som direkte anvendes i projekter som Sweco arbejder med.

  Udfordrende og anderledes måder at arbejde på, kan netop være den tilgang, der afføder innovation og dét, der sikrer os en vej til løbende udvikling af vores engagerede medarbejdere, så vi fortsat kan være den mest imødekommende ingeniør- og arkitektrådgiver på markedet.  

  Hos Sweco ser vi det som vores ansvar at være et skridt foran, og med succesrige initiativer som dette, forstærker vi vores dagsorden om at sikre vores medarbejdere alsidige måder at udvikle sig på. Det vil være til gavn for vore kunders behov, Swecos egne kompetencer og for at sikre en bæredygtig fremtid for samfundet.

  /contentassets/8c54e3e72c5242a888415f77f579ec08/hackathon_480x270.jpg
 • Råderum til udvikling har gjort at jeg er blevet i Sweco i 17 år

  Overordnet er det en blanding af gode kollegaer og det, at jeg altid har haft forskelligartede opgaver, som har fået mig til at blive i Sweco i 17 år.

  Jeg har hele vejen igennem oplevet at have en høj grad af frihed under ansvar, hvilket har betydet, at jeg har fået lov at udvikle og flytte mig. Jeg har derfor haft stort råderum til at bevæge mig i den retning, som jeg synes var spændende, og jeg har både fået lov at boltre mig som fagspecialist, projektleder og retur til ekspert og specialistrollen.

  Jeg er aldrig stødt på barrierer, når jeg har foreslået noget for mine ledere, men derimod altid fået lov at løbe med det. Jeg har i mine mange år både fået opbygget et stort netværk i virksomheden og jeg fået en del erfaring med i bagagen - og derfor får jeg nu også nogle lidt mere skæve og anderledes opgaver.

  /contentassets/82bec8a960b643eda37e30a808b5a357/dktorka_tore_480x270.jpg
  Fakta
  Navn
  Tore Stamp Kirkeby
  Alder
  Rolle
  Senior projektleder
 • Jeg er glad for at arbejde i Sweco, fordi det er et firma i konstant udvikling

  Jeg har arbejdet mere end 25 år i Sweco. Jeg startede med at projektere havne i Danmark og i udlandet og skiftede sidenhen over i et ledelsesmæssigt spor.

  Jeg er glad for at arbejde i Sweco, fordi det er et firma i konstant udvikling, hvor der hele tiden er interessante opgaver at arbejde med, og hvor der samtidig er højt til loftet og en flad ledelsesstruktur. Jeg har mange gode kolleger, og vi arbejder i høj grad på tværs af afdelingerne.

  Jeg laver ikke så meget konkret ingeniørarbejde længere i kraft af min rolle som direktør, men jeg har dog stadig mulighed for at være med i en række interessante projekter. Jeg har for eksempel været involveret i en stor udvidelse i Københavns Nordhavn omfattende 10 ha nyt areal samt en krydstogtterminal. Jeg synes også, at det har været rigtig positivt med den internationale udvikling, firmaet har været igennem. Det giver mange muligheder og er medvirkende til at gøre hverdagen mere spændende.

  /contentassets/be53ae03890540eab7ad1f0f56beeb48/niels-lykkeberg-480x270.jpg
  Fakta
  Navn
  Niels Lykkeberg
  Alder
  Rolle
  Direktør for Havne & Geoteknik
 • Fra projektsamarbejde til ansættelse

  I Sweco værdsætter vi ingeniørstuderendes nysgerrighed og evne til at se med nye øjne på de områder, vi arbejder med. Og det var blandt andet dette, som førte to unge ingeniører med unikke kompetencer ind i et projektsamarbejde med os.

  Engagement på begge sider af bordet
  Da Kasper Arp var ingeniørstuderende, mødte han Sweco på en DSE messe, og det møde blev startskuddet til et længere samarbejde. Kasper og hans daværende studiekammerat Daniel Wiinberg indledte nemlig et projektsamarbejde, som førte til en fastansættelse i Transportation & Mobility divisionen (T&M) for dem begge.

  "Jeg kendte ikke Sweco særlig godt, men jeg havde en rigtig god snak med et par åbne medarbejderne på messen, og de fik mig guidet videre til de rette fagpersoner i Sweco, som jeg kontaktede. Hele vejen blev jeg mødt af en stor velvilje, og det endte med, at Alexander Bennedsen og Rasmus Bendtsen fra Sweco blev medvejledere på vores afgangsprojekt om parametriske værktøjer til design og optimering af motorvejs- og jernbanebroer," siger Kasper Arp.

  "Parametrisk modellering er der ikke mange i Danmark, der har kompetencer indenfor, så det var en spændende mulighed for os at indgå i et projektsamarbejde. Det er nogle værktøjer og et felt, som er i konstant udvikling, så vi er nødt til at tænke fremad, og hvordan vi kan gøre ting bedre. Samarbejdet gjorde det desuden muligt at sikre os to nye fagligt dygtige medarbejdere med nogle vigtige kompetencer for udviklingen i Sweco," siger Alexander Bennedsen.

  Hjælp til at designe fremtiden
  Med samarbejdet lykkedes det også at overhale indenom i rekrutteringsprocessen, da Daniel Wiinberg faktisk allerede, så godt som, havde skrevet kontrakt med en anden ingeniørvirksomhed. Men som han selv sagde "tilbuddet hos Sweco var for godt til at takke nej til".

  "Hos Sweco blev vi tilbudt syv måneders læring og udvikling. Vi får lov at gå forrest og være frontfigurer på udviklingen og implementeringen af parametrisk modellering hos Sweco. Vi skal endda på besøg hos Sweco i Finland og blive klogere og udbygge vores kompetencer, da de er langt fremme med brugen af parametrisk modellering. Projektsamarbejdet gav derfor ikke kun spændende faglige muligheder, men også et helt unikt jobtilbud," siger Daniel Wiinberg.

  Parametrisk modellering – fremtidens værktøj
  Parametrisk modellering kan bidrage til at automatisere en række arbejdsprocesser og derved give væsentlige tidsbesparelser. Det er derfor et centralt værktøj i forhold til at følge udviklingen og den stigende digitalisering af branchen.
  Kasper Arp og Daniel Wiinberg har i deres projekt udviklet en version af et parametrisk modelleringsværktøj, som både kan bruges som "proof of concept" for parametrisk modellering, og som værktøj i de tidlige faser af et projekt til at lave visualiseringer og hurtige prisoverslag. På længere sigt vil en videreudvikling af værktøjet gøre det muligt at bruge det under hele projektet.
  /contentassets/7d80f84c1390461c84a098aabdb4d26e/kasper-og-daniel_480x270.jpg
  Fakta
  Navn
  Kasper Arp og Daniel Wiinberg
  Alder
  Rolle
  Ingeniører
 • Mit arbejde og mine kolleger inspirerer mig

  Jeg kom egentlig hertil ved et tilfælde for 22 år siden, men jeg sidder her stadig, og det er i høj grad på grund af det kollegaskab, vi har i afdelingen og på Kolding-kontoret - samt at jeg gennem alle årene er blevet fagligt udfordret.

  Jeg har på intet tidspunkt gennem årene overvejet eller haft behov for at søge andre steder hen, for jeg har haft rig mulighed for at udvikle mig fagligt, hvor jeg var. Min kollega Majbrith Langeland inspirerer mig især - hun er ekstremt fagligt dygtig og en rigtig god kollega, så jeg lærer utrolig meget af hende. Vi arbejder også meget sammen, hvilket gør det muligt for mig fortsat at udvikle mig og trække på hendes erfaring.

  I afdelingen sidder vi lige nu med en række projekter med klorerede opløsningsmidler fra de gamle renserier, som skaber forurenings- og indeklimaproblemer. Det er spændende, fordi de klorerede opløsningsmidler er særligt uforudsigelige. Man ved aldrig helt, hvordan de reagerer eller bedst skal håndteres, hvilket giver mange udfordringer, når man skal finde en løsning. Uforudsigeligheden og den kreative tankegang det kræver, finder jeg virkelig spændende.

  /contentassets/87d4be6eb37b4657ab03ea2ef60fd6f1/088_dorthe_480x270.jpg
  Fakta
  Navn
  Dorte Uth Brodersen
  Alder
  Rolle
  Projektleder
 • Jeg vil gerne være med til at gå forrest og sætte nye standarder

  Det der tiltrak mig ved Sweco i første omgang var dels, at Sweco er involveret i rigtig mange spændende projekter og dels, at der er mulighed for at gå forrest i udviklingen - og være med til at sætte ny standarder frem for bare at følge dem.

  På værdisiden tiltaler Swecos ambition om at være den mest imødekommende samarbejdspartner mig også rigtig meget - vores faglighed skal helt naturligt være på plads, men lige så vigtigt er det, at vi forstår vores kunder og deres behov. Noget som jeg oplever, at vi i Sweco fokuserer rigtig meget på.

  Noget, jeg også synes kendetegner Sweco, er måden vi arbejder på: bare i min afdeling oplever jeg, at vi arbejder på tværs med både andre teams og andre afdelinger. Det, tror jeg, er rigtig vigtigt, når vi gerne vil gå forrest og sætte nye standarder, for det kræver, at vi tænker ud af boksen og på tværs.

  /contentassets/e80a52b8d7e6479ba8eb16700b056ba4/troels_480x270.jpg
  Fakta
  Navn
  Troels Præst Hansen
  Alder
  Rolle
  Konsulent