Mangfoldighed

Vi ved, at fremtidens samfund og byer vil være præget af mangfoldighed og rumme mange forskellige familiestrukturer, etniske baggrunde og religiøse overbevisninger. For at kunne udføre et godt stykke arbejde skal Sweco forstå og inddrage forskellige behov og perspektiver i planlægningen og udformningen af fremtidens samfund og byer. Swecos organisation skal ikke kun afspejle det samfund, vi lever i i dag, men også forstå forudsætningerne for morgendagens samfund. Ud over at besidde akademisk ekspertise skal Swecos medarbejdere forstå de mennesker, som kommer til at leve i de samfund, vi som eksperter er med til at planlægge og udforme. Det kræver mangfoldighed.