0 af 0 for ""

Sweco HQ atrium

Karriere

Mød vores medarbejdere og læs mere om hverdagen i Sweco

Hos os handler det om at løse morgendagens udfordringer, og vi stræber mod altid at være et skridt foran. Vi sætter barren højt over for vores medarbejdere, men sørger samtidig for, at de får forudsætningerne for at nå både personlige og faglige mål. Her kan du møde nogle af dem og læse mere om hverdagen i Sweco.

Bæredygtighedskonsulent, Signe

Signe Skovmand

»Sweco har store muligheder for faglig udvikling, hvilket er vigtigt for mig. Tager du ansvar og viser, hvilken vej du vil gå, er alt er muligt.«

Signe Skovmand
Fagchef for bæredygtigt byggeri

Faglig udvikling og ansvar

Bæredygtighed løber som en grøn strøm i den 31-årige ingeniør Signe Skovmand Jakobsens blodårer. Siden sin uddannelse til diplomingeniør i 2015 og kandidatuddannelse i Architectural Engineering i 2017 fra DTU, har Signe beskæftiget sig med bæredygtighed, verdensmål og certificeringer i byggeriet.

Efter sin eksamen i 2017 blev hun tilbudt en fuldtidsstilling, og efter kun 3,5 års ansættelse takkede Signe så ja til nye udfordringer som fagchef for bæredygtighed med ansvar for udvikling af Swecos arbejde og kompetencer inden for bæredygtige bygninger. Som bæredygtighedskonsulent og DGNB-auditor rådgiver Signe vores kunder om bæredygtige bygninger: ”Jeg er i dialog med udviklerer, arkitekter, ingeniører og entreprenører. Mit job er at sikre, at alle perspektiver er integreret, indtil bygningen leveres til kunden. De mange tekniske og kreative grænseflader er utroligt spændende, og ingen dage er ens. Nogle dage er jeg på kontoret, andre dage er jeg ude på en byggeplads. Vi deler vores kontor i Ørestad med vores mange arkitektkolleger, og det styrker det tværfaglige teamwork”.

Med den nye titel som fagchef for bæredygtighed følger også titlen som DGNB-auditor som én af blot 56 auditorer i Danmark. Signes ambition er at udbrede bæredygtighed og målbarheden i bl.a. DGNB-certificeringer til flest mulige bygninger i Danmark – netop for at kunne gøre den størst mulige, bæredygtige forskel.

Kreativ leder og arkitekt, Sebastian

Sebastian Soelberg

»For at vi kan være kreative og tegne boliger, der ikke bare er funktionelle, men også smukke og som kan stå tidens tand, er det essentielt, at vi – så tidligt som muligt – har styr på alt det, der kan fordyre projekterne, så vi kan prioritere rigtigt og få mest mulig bygningskunst for pengene«

Sebastian Soelberg
Kreativ leder og arkitekt, Sweco Architects

Bygningskunst er mere end bløde streger

Sebastian sidder som kreativ leder af et team i Sweco Architects, der udvikler boligprojekter for den almene boligsektor. Her arbejdes der aktivt på at sikre så meget arkitektonisk kvalitet som muligt, inden for det fastsatte rammebeløb.

Arkitekternes bløde streger bakkes op af ingeniørkollegaers viden og erfaring, og ifølge Sebastian sikrer det ikke kun bedre bygninger, men også smukkere byggerier. For når forskellige fagligheder sidder i samme rum, løser man også udfordringerne sammen.

”Her taler vi ikke længere om arkitektens vision, men om en fælles vision, som handler om at skabe mest mulig kvalitet for vores bygherre ved, at sammentænke alle vores fagligheder. Og derfor er jeg glad for at gå på arbejde hos Sweco hver dag.”

Bygningsingeniør og BIM Manager, Alexander

Alexander Bennedsen

»Sweco er en meget lavhierarkisk organisation. Er du proaktiv nok, kan du skabe din egen vej – også som nyansat – man skal ikke gå og vente ti år for at få lov. Jeg er selv med i nogle nye initiativer, bl.a. inden for innovation, bæredygtigtig og vores BIM-strategi, og her er det fedt at være med fremme, hvor der sker noget, og på den måde få lov til at præge sin egen hverdag«

Alexander Bennedsen
Bygningsingeniør og BIM Manager, Transport og Infrastruktur

Man skal ikke gå og vente ti år for at få lov

Alexander Skjøt Bennedsen er bygningsingeniør i Swecos afdeling Broer & Tunneller og beskæftiger sig dagligt med store infrastrukturprojekter i hele verden.

Under sin uddannelse til bygningsingeniør arbejdede Alexander både som praktikant og studentermedhjælper i Sweco, og efter sin færdiggørelse på DTU i 2015 blev han fuldtidsansat i vores infrastrukturdivision i Tyskland. Den daglige gang er skiftet ud med hovedkontoret i Ørestad, men Alexander samarbejder stadig med sine udenlandske kolleger i England, Norge, Sverige og Finland.

Som BIM Manager er Alexander ansvarlig for at koordinere projekterne via 3D-modeller, og hans primære opgave går ud på at optimere processerne, når det kommer til kommunikation og formidling af de løsninger og projekter, der laves i 3D-design. Papirtegninger er skiftet ud med BIM (Building Modelling Information) og det giver Alexander og hans team bedre mulighed for at skabe større overblik i projekterne og samle al information ét sted.

Civilingeniør og DGNB-auditor, Henriette
Henriette Falk Olesen

»Hvis man har ideer og visioner, som gavner virksomheden, så er der plads til at udfolde sig. Ansvar og udvikling er et must, og man får muligheder for at prøve sine vinger af, inden man skal finde sin rette vej i karrieresporerne. Hvis du viser du er god til noget, så får du også lov til at få ansvar – det er jeg bl.a. et bevis på«

Henriette Falk Olesen
Civilingeniør og DGNB-auditor, Sweco Architects

Plads til at udfolde sig

Henriette Falk Olesen er uddannet civilingeniør med speciale i arkitektur, og har siden 2011 haft sin daglige gang hos Årstiderne Arkitekter – i dag Sweco Architects. Et statsstøttet praktikforløb blev starten på hendes karriere først med en projektansættelse som skitserende arkitekt, dernæst projektleder og nu som én af vores kompetenceledere inden for bæredygtighed og DGNB-auditorer. I år kan Henriette fejre 10-års jubilæum – og det er der en helt særlig grund til.

Henriettes interesse for bæredygtigt byggeri og certificeringer kom i forbindelse med et større projekt, Innovest Skjern, som hun som ung arkitekt fik lov at være en central del af. Så central, at hun var ansvarlig for færdiggørelsen af projektets certificering. I 2018 blev Henriette uddannet DGNB-konsulent indenfor bæredygtighedscertificering af byområder, som led i arkitektdivisionens fokus på helhedsorienteret tilgang til bæredygtigt byggeri.

Henriette kan bl.a. skrive boligprojekter som Kunstnerkarreen og Greensquare Garden i København på CV’et som DGNB-auditor, hvor sidstnævnte i dag er Danmarks største DGNB guld-certificeret boligbyggeri. I samarbejde med sine kolleger indenfor bæredygtighed har Henriette været ansvarlig for at kortlægge Swecos projekter ud fra FN’s 17 Verdensmål, som har resulteret i publikationen “Sammen om en mere bæredygtig fremtid – Sweco og FN’s Verdensmål”.

Senior projektleder, Lotte
Lottte Meldgaard

»Jeg har valgt at arbejde i Sweco, fordi der er en anderledes hierarkisk struktur end der, hvor jeg kom fra. Her er en fladere organisation, og jeg oplever, at der er meget stor tillid til medarbejderne.«

Lotte Melgaard
Projektleder i Kyst- og Klimasikring, Transport og Infrastruktur

Den flade struktur i Sweco giver mig plads

Lotte er senior projektleder i Swecos afdeling for Kyst- og Klimasikring. Udover at være rådgiver er Lotte også aktiv sejler, og lige netop dén kombination gør, at hun tror på, at det er gennem fællesskabet kan finde løsninger, så byen og havet fortsat spiller sammen: Danmark er et lille kystnært land med en lang tradition for at bruge havet til transport, erhverv og fritidsaktiviteter. Derfor er vand og hav en markant del af vores identitet, og det repræsenterer en værdi, som ikke kan overvurderes.

“Der er rigtig gode muligheder for at få lov til at gribe opgaver, der ikke nødvendigvis ligger til højrebenet, men som man selv synes er spændende og kan bidrage til ens udvikling som medarbejder. For eksempel fik jeg på et tidspunkt, i forbindelse med en opgave, mulighed for at blive projektleder på en del af projektet, som ellers ikke med min baggrund var det mest oplagte. Men da det var en ny faglig gren, jeg gerne ville udvikle mig indenfor, greb jeg chancen – det var en stor mundfuld, men det har været både spændende, udfordrende og meget lærerigt”.

Projektdirektør, Steffen
Steffen Moe

»I Sweco er der rigtig mange muligheder, man skal bare gribe chancerne, når de dukker op. Jeg er aldrig blevet stoppet i at prøve noget nyt af eller i at gå nye veje. Jeg har konstant kunnet udvikle mig både som leder i forskellige afdelinger og på et væld af spændende projekter. Det er særligt dette, som for alvor har fået mig til at blive i Sweco i 39 år.«

Steffen Moe
Projektdirektør, Byggeri og byrum

Jeg har kunnet udvikle mig i 39 år

Jeg har eksempelvis fået muligheden for at være projektleder på DR Byen, som er et af verdens mest avancerede multimediehuse med alle faciliteter samlet ét sted. Ligeledes har jeg været projektleder på alle stationsprojekterne i København, Københavns Hovedbanegård, Ny Nørreport og senest Østerport Station, selvom det ikke lige var noget, der nødvendigvis lå i kortene på min karrierevej.

Det åbnede op for en rejse, hvor jeg har fået lov at bevæge mig ind i helt nye områder med at projektere og bygge på banen, mens man samtidig skal restaurere fredede bygninger, hvilket er nogle af de mest komplekse projekter, man kan forestille sig i Danmark. Det har ført til, at jeg nu har opnået en helt unik ekspertise på det område, som ikke mange kan prale af at besidde.

Konsulent, Raquel
Raquel Alvarez

»Jeg får rigtig god støtte og opbakning fra mine ledere til at udvikle min karriere, ansvar og færdigheder. Som ung, udenlandsk og kvindelig professionel har det været fedt at finde denne type bemyndigelsesmuligheder hos Sweco. Det er virkelig værdifuldt«

Raquel Alvarez
Konsulent, International

Jeg får rig mulighed for at opleve forskellige arbejdskulturer og arbejde på forskellige sprog

“Mit job er at styre og gennemføre internationale projekter i udviklingslande. Udover at opfylde mine krav og ambitioner til udfordringer og motivation, får det mig også til at føle mig hjemme. Jeg kommer fra Costa Rica, så det er en meget speciel mulighed at have chancen for at arbejde i velkendte omgivelser, mens jeg udvikler min karriere i Danmark.

Mine dagligdage i Sweco er meget dynamiske og forskellige, ingen dage er ens. Det passer perfekt til en nysgerrig og tværfaglig person som mig. Jeg har en uddannelse i international udvikling og globale studier, så jeg får anvendt de ledelses- og administrationsfærdigheder, jeg har tilegnet mig under mine studier såvel som den mere tekniske viden. For eksempel har infrastrukturprojekter i nye økonomier undertiden brug for et lille løft i deres institutionelle rammer, og det er her, jeg kan bruge min baggrund i global politik og økonomi. Derudover får jeg også mulgiheden for at opleve forskellige arbejdskulturer og endda arbejde på forskellige sprog (engelsk, spansk, fransk og undertiden portugisisk), hvilket også holder mig i en konstant, men sjov praksis!”.

Fagchef i brandrådgivning, Hjalte
Hjalte Bengtsson

»Jeg kan godt lide den decentrale kultur, vi har i Sweco, og det her med at man selv er ansvarlig for sin udvikling – og netværket blandt vores kolleger i både Danmark og andre lande. Det er fedt, at vi kan trække på hinandens viden og erfaringer i så stor en organisation, udnytte hinandens kompetencer og specialister. Der er en gennemgående vilje til at hjælpe og rådgive hinanden.«

Hjalte Bengtsson
Fagchef i brandrådgivning, Byggeri og Byrum

Fra studentermedhjælper til ekspert i brandrådgivning

Hjalte Bengtsson er brandrådgiver og fagchef i Byggeri og Byrum. Hjalte er uddannet civilingeniør med speciale i brandsikkerhed og startede som studentermedhjælper i 2012.

Det meste af sin tid i Sweco har Hjalte arbejdet med danske projekter, men det er også blevet til lidt over 2,5 års arbejde på Swecos Oslo-kontor, hvor han blandt andet var inde over verdens højeste træbyggeri Mjøstårnet, der med sine 18 etager har tiltrukket sig international opmærksomhed.

Mens Hjalte var i Norge, blev Swecos danske arkitektdivision for alvor startet op og samarbejdet med arkitekterne og værdien af dét, bliver tydeligere og tydeligere: ”Brand er et krydsfelt mellem blandt andet arkitekter, konstruktionsingeniører, og installationsfagene. Dét, at vi nu har fået arkitekterne med under samme tag, bidrager stort til det samlede projekt – det er simpelthen blevet lettere at spare mellem faggrupperne. Og det kommer både projekterne og vores egen udvikling som rådgivere til gavn”.

Hjalte har gennem det sidste år blandt andet været med til at implementere arbejdsprocesserne omkring certificeringsordningen for brandrådgivere i Sweco. I sin tid i Sweco har han arbejdet med brandsikring af mange forskelligartede projekter, både små og store træhuse, forskellige typer industri, butikscentre, tog- og metrostationer og meget andet. ”Det gode ved at arbejde med Swecos projekter er, at der hele tiden sker noget nyt, så man bliver udfordret på nye måder”.

Vil du vide mere om en karriere i Sweco?

Udfyld vores kontaktformular, og send os dine spørgsmål, så kontakter vi dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.