0 af 0 for ""

integreret rådgivning

Om Sweco

Integreret rådgivning

I Sweco har arkitekter og ingeniører arbejdet tæt sammen siden 1958. Vores grundlægger Gunnar Nordströms idé var nemlig at kombinere arkitekt- og ingeniørfagligheder for at skabe de bedste byggerier.

Netop evnen til at samarbejde på tværs af fagligheder er mere relevant end nogensinde før.

Stigende kompleksitet i byggeriet og i udviklingen af byer og samfund som følge af urbanisering, digitalisering og bæredygtighed stiller stadig større krav til, at vi som rådgivere har både bredde og dybde i vores kompetencer for at kunne levere de mest værdiskabende projekter.

I Sweco hedder løsningen integreret rådgivning.

Thomas B. Thriges Gade Odense
Thomas B. Thriges Gade cykelsti med gående par
Johannes Fog Lyngby
Johannes Fog facader
Lindbjergskolen Herning
Lindebjergskolen tagareal

Med integreret rådgivning inddrager vi de relevante kompetencer på tidspunkter i processen, der skaber den største værdi for projektet. Projektets leder har direkte daglig kontakt til alle fag og specialer uden at skele til faggrænser.

Vores tværfaglige team analyserer kontekst, behov, funktioner, rum og økonomi og udvikler individuelle strategier, koncepter og byggeprogrammer for det enkelte projekt.

Formålet er at undgå tilbageløb og minimere spild gennem en rettidig strøm af de informationer, der skal danne grundlag for projekteringen og udførelsen, sikre fremdriften og give et godt samarbejde i hele forløbet.

Ved at kombinere og udnytte viden, kompetencer og erfaringer fra vores 1350 medarbejdere til at analysere og gennemtænke alle parametre i projektet fra start, har vi de bedste forudsætninger for at skabe bedre og mere bæredygtige bygninger, byer, kyster, infrastruktur, havne og samfund.

Sweco HQ København
Den store trappe i Sweco HQ
Hempel Campus Kgs. Lyngby

»En hverdag under samme tag giver større indsigt og dermed også større forståelse for nødvendigheden af hinandens kompetencer. Det betyder, at vi kan stille med et highperformanceteam, der kender hinandens stærke og svage sider og spiller hinanden gode til gavn for vores kunder«

Lars Bork Hansen, direktør for Swecos byggeri-division

Nørrestrand Horsens
Nørrestrand naturareal
Gauerslund Fællesinstitution Vejle
Gauerslund Fællesinstitution
Rantzausbakke Horsens
Rantzausbakke rendering

Transforming society together.