0 af 0 for ""

Mjøstårnet facadedetaljer

Bæredygtighed

Byg mere bæredygtigt med træ

Sweco er Nordens mest erfarne rådgiver om træbyggeri – særligt vores arbejde med træ i Norge, Sverige og Finland strækker sig mange år tilbage.

I Danmark kan vores arkitekter og ingeniører trække på erfaringer, kompetencer og specialer fra vores mere end 500 nordiske kolleger, der arbejder med design og konstruktion af træbyggeri.

Tilsvarende har vores danske eksperter været involveret i nordiske træprojekter som Mjøstårnet i Norge – verdens højeste træbygning på 85 meter fordelt på 18 etager.

500

nordiske kollegaer

Ibihaven Slagelse
Ibihaven
Knudrisrækkerne Aarhus
knudrisrækkerne streetview
Østre Vestre Søbad Silkeborg
Østre-Vestre Søbad fra luften 2
Kaj 16 Göteborg
Kaj 16
Sørestranda Skole Norge
Sørestranda Skole
Mjøstårnet Norge
Mjøstårnet
Sebastian Solberg

Sebastian Soelberg
Arkitekt / Kreativ leder / Almene boliger / Sweco Architects

”For mig at se har træ æstetiske kvaliteter, simpelthen fordi det er et naturmateriale, og naturen er jo grundlæggende smuk og tiltalende. I takt med at træ vinder indpas i etagebyggeriet både som primære konstruktive systemer og som beklædning, er vi til blevet dygtigere til at lade træets naturlige overflader og egenskaber komme til deres ret. Det er dog stadig en læringsproces, og vi danskere skal blive bedre til at forstå og påskønne træets naturlige karakter.”

Hjalte Bengtsson

Hjalte Bengtsson
Brandrådgiver / Fagchef / Byggeri

”Træbyggerier bliver sikret mindst lige så godt som andre typer af bygninger, og ligesom med beton og stål er der naturligvis nogle forholdsregler, du skal tage. Du skal være opmærksom på, hvor meget synligt træ, du ønsker i bygningen, for du kan ikke have træ overalt. Nogle tror, at en træbygning er ligesom en æske tændstikker. Sådan er det ikke, hvis man har dimensioneret den rigtigt.”

Søren Vestberg Andersen

Søren Vestbjerg Andersen
Akustiker / Teamleder / Rum- og bygningsakustik i Sweco

”Generelt er den gode akustiske oplevelse, at du træder ind i et rum og mærker en samhørighed mellem det arkitektoniske udtryk i samspil med øvrige indeklimafaktorer som lys, luft og temperatur. Mange vil opleve, at akustikken i et træhus er behagelig. Det handler ikke alene om selve kvaliteten af lyden, men om helhedsoplevelsen af rummet. Til gengæld vandrer lyden lettere mellem etager og rum i en let træbygning, hvilket er en udfordring, der kræver stor opmærksomhed.”

Træbyggeri i højderne

Sweco er den rådgiver i Europa, der har mest erfaring med at udføre høje træbyggerier (mere end fire etager). Vi har derfor unik viden om, hvordan træet arter sig i høje bygninger. Vi samarbejder med Chalmers University of Technology i Göteborg, der forsker i brugen af træ som byggemateriale, og vi råder over et nordisk videnscenter, som vi trækker på i danske projekter.

Med eksperter inden for brand, fugt, konstruktion, akustik, indeklima, energi og sikring kan vi imødekomme enhver bekymring, der kan tænkes at være ved at bygge højt i træ og samtidig anskueliggøre og realisere de mange gevinster ved at bygge med træ.

Vi ønsker at udbrede kendskabet og brugen af træets forskellige anvendelsesmuligheder. Der findes utallige kombinationsmuligheder, og vi kan rådgive om de mest værdiskabende kombinationer i ethvert projekt med alle fagligheder samlet ét sted.

Træbyggeri skal bidrage til klimamålsætningerne

Med vores internationale erfaring og ekspertise kan vi tilbyde den bredeste og mest nuancerede rådgivning om brug af træ i byggeriet i Danmark. Det er vores ambition at udbrede brugen af træ som byggemateriale for at bidrage til FN’s og Danmarks klimamålsætninger og CO2-reduktioner.

Fordele ved at bygge i træ

Træ bidrager til at nedsætte byggeriets store CO2-udledning. Det optager CO2, når det vokser og lagrer CO2 mens det anvendes

Træprodukter og -konstruktioner kan produceres ved hjælp af vedvarende energikilder

Træ er en fornybar ressource i modsætning til mange andre materialer i byggeriet

Træ vejer mindre, hvilket gør det nemmere at transportere og bygge med. Det betyder også, at vi kan bygge med træ på steder, hvor vi ikke kan bygge i beton

Træ har æstetiske kvaliteter og kan bidrage til at skabe et sundt indeklima

Der er mindre fugt, støv og støj, når vi bygger i træ, hvilket kommer både håndværkere og naboer til gode

Lars Bork

Lars Bork Hansen

Divisionsdirektør / Byggeri
Sebastian Morten Soelberg

Sebastian Morten Soelberg

Kreativ leder / Almen nybyg / Arkitekt

Hjalte Bengtsson

Brandrådgiver / Fagchef