0 af 0 for ""

LCA-database

Velkommen til LCA-databasen

På baggrund af data fra mere end 160 beregnede byggeprojekter på tværs af kontorer, daginstitutioner, skoler, boliger, plejehjem, sports- og produktionsfaciliteter får du med Swecos LCA-database en omfattende og struktureret adgang til at måle og analysere CO2-belastningen i nybyggeri ned til detaljeret typologi-, projekt- og bygningsdelsniveau.

Formålet er at bidrage til et højere vidensniveau fra start til tidlige valg af bl.a. konstruktionsopbygninger og materialer, som har betydning for CO2-udledningen.

Senest er databasen blevet opdateret, så det nu er det muligt at få et overblik over resultater for LCA-beregninger af renoveringsprojekter. I resultaterne indgår renoveringer i en bred udstrækning – fra mindre til omfattende renoveringer, ombygninger og transformationer. Det giver mulighed for nemt at sammenligne projekterne op mod nybyggeri, kortlægge den dertilhørende klimapåvirkning og anskueliggøre de klimamæssige fordele, der er ved at renovere og transformere.

Læs mere om LCA i Sweco her

I databasen herunder kan du:

– Få indblik i tendenser inden for CO2-belastning i byggeriet, på typologi-, projekt- og bygningsdelsniveau
– Sikre et højere vidensniveau til tidlige valg af konstruktionsopbygninger / materialer
– Få overblik over beregninger af renoveringer og sammenligne disse med beregninger for nybyg
– Se potentialet i energirenoveringer
– Skabe overblik over, hvordan beregnede projekter performer ift. de nuværende grænseværdier i Bygningsreglementet og de foreslåede grænseværdier i Reduction Roadmap

LCA-databasen er optimeret til at fungere bedst i webbrowser. Vi anbefaler derfor, at du anvender din webbrowser til at gå på opdagelse i databasen.

Databasens formål er udelukkende at inspirere og give indblik. Informationerne i databasen er et øjebliksbillede og er dermed ikke beregnet til at kunne erstatte rådgivning. Sweco påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der måtte opstå som følge af brug af oplysninger fra databasen. Anvendelse af oplysninger fra databasen er på eget ansvar.

Din mening er vigtig

Har du kommentarer, feedback eller ideer til databasen, er du altid velkommen til at række ud til os på SM-DK-Vidensdeling@sweco.dk

Databasen opdateres og udvikles løbende.