0 af 0 for ""

Vores Mål-ikoner

Bæredygtighed

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål er 17 konkrete mål for en bedre verden. Disse mål skal være opfyldt i 2030. Det har aldrig været vigtigere, at vi står sammen om en fælles klimaindsats. Swecos mål er at være klimaneutrale i 2040 og gå forrest i alle de markeder, vi opererer i.

I Sweco arbejder vi aktivt med verdensmålene fra FN og som rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed ved vi, hvad der skal til for at skabe bæredygtige og fremtidssikrede løsninger til glæde for det enkelte menneske og samfundet.

Måden, vi designer vores byer og samfund på, har stor betydning for alt fra jobskabelse, sundhed og trivsel til tryghed, beskyttelse mod klimaforandringer og social ulighed. Det er gennem vores fælles projekter, at Sweco kan gøre en forskel og yde et væsentligt bidrag til verdensmålene.

Udvalgte projekter

Greensquare Garden København
Greensquare Garden facader
Modernisering af Østerport St. København
Østerport Station facade med tårn
Ålebækken Ruinpark Lyngby-Taarbæk
Ålebækken Ruinpark før-foto

Vores rådgivningsydelser spænder vidt

Fra store vand- og energiprojekter til banebrydende træbyggerier, effektive og miljørigtige transportløsninger, udvikling af byer og grønne områder samt sikring af rent drikkevand og sanitet til millioner af indbyggere i verdens udviklingslande. Vi arbejder med en helhedsorienteret og integreret tilgang til bæredygtig by- og samfundsudvikling, og netop her er FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling et godt værktøj.

Publikation: Sammen om en mere bæredygtig fremtid – Sweco og FN’s 17 Verdensmål

I december 2020 kunne vi løfte sløret for et samlet opslagsværk, der beskriver hvordan vi som rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed bidrager til udviklingen af FN’s 17 Verdensmål.

Publikationen er resultatet af måneders kortlægning på tværs i Sweco Danmark og fremhæver i alt 30 projekter, som alle har fokus på bæredygtighed. Disse projekter er gode og konkrete eksempler på Swecos ekspertise og løsninger.

Gør verdensmål til vores mål

Vi er stolte af, som en del af 2030 panelet, at have bidraget til arbejdet med rapporten ’Gør verdensmål til vores mål – 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden’. Projektet skal være med til at sætte retningen for Danmarks videre arbejde med verdensmålene og skal samtidig øge kendskabet til verdensmålene og involvere alle interesserede.

Camilla Hvid

Camilla Hvid

Fagleder indenfor Bæredygtighed
Sigen Skovmand

Signe Skovmand

DGNB-konsulent / Fagleder indenfor Bæredygtighed