0 af 0 for ""

Vores Mål-ikoner

Bæredygtighed

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål er 17 konkrete mål for en bedre verden. Disse mål skal være opfyldt i 2030. Det har aldrig været vigtigere, at vi står sammen om en fælles klimaindsats. Sweco Danmarks mål er at være klimaneutral i 2040 og gå forrest i alle de markeder, vi opererer i.

I Sweco arbejder vi aktivt med verdensmålene fra FN og som rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed ved vi, hvad der skal til for at skabe fremtidssikrede løsninger til glæde for det enkelte menneske og samfundet.

Måden, vi designer vores byer og samfund på, har stor betydning for alt fra jobskabelse, sundhed og trivsel til tryghed, beskyttelse mod klimaforandringer og social ulighed. Det er gennem vores fælles projekter, at Sweco kan gøre en forskel og yde et væsentligt bidrag til verdensmålene.

Udvalgte projekter

Energiøen Nordsøen
Energiøen
Agorahaverne Slagelse
Ibihaven
Ålebækken Ruinpark Lyngby-Taarbæk
Ålebækken Ruinpark

Vores rådgivningsydelser spænder vidt

Fra store vand- og energiprojekter til banebrydende træbyggerier, effektive transportløsninger, udvikling af byer og grønne områder samt sikring af rent drikkevand og sanitet til millioner af indbyggere i verdens udviklingslande. Vi arbejder med en helhedsorienteret og integreret tilgang til by- og samfundsudvikling, og netop her er FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling et godt værktøj.

Publikation: Sammen om en mere bæredygtig fremtid – Sweco og FN’s 17 Verdensmål

I december 2020 kunne vi løfte sløret for et samlet opslagsværk, der beskriver hvordan vi som rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed bidrager til at understøtte FN’s 17 Verdensmål.

Publikationen er resultatet af måneders kortlægning på tværs i Sweco Danmark og fremhæver i alt 30 projekter, som alle har fokus på bæredygtighed i bred forstand. Konkrete eksempler på Swecos ekspertise og løsninger.

Gør verdensmål til vores mål

Som en del af 2030 panelet er vi stolte af, at have bidraget til arbejdet med rapporten ’Gør verdensmål til vores mål – 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden’. Projektet er med til at sætte retningen for Danmarks videre arbejde med verdensmålene og øge kendskabet til verdensmålene.

Camilla Hvid

Camilla Hvid

Fagchef / Bæredygtighed i Vand & Klima
Sigen Skovmand

Signe Skovmand

Fagchef / Bæredygtighed i Byggeri / DGNB Auditor