0 af 0 for ""

EU-flag i Bruxelles

Driftsrådgivning

Sweco rådgiver om EU’s taksonomi

EU’s klassifikationssystem for afrapportering af bæredygtige investeringer og aktiviteter har i første omgang fokus på klima og CO2-reduktion på tværs af sektorer og omfatter alt fra bygninger til vedvarende energi.

Rapporteringspligten gælder store virksomheder i regnskabsklasse C samt arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, investeringsselskaber, forsikringsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde.

Vores eksperter kan hjælpe jer med at forstå og implementere EU-taksonomien i jeres daglige arbejde. Vi rådgiver ud fra et strategisk perspektiv og om de tekniske løsninger, der hjælper jer i mål. Vi tilbyder alt fra undervisning og kompetenceopbygning til at afdække behov, screene projekter, indsamle data, sikre compliance og rapportere korrekt.

Herunder kan du læse om, hvordan vi blandt andet rådgiver om taksonomien i forbindelse med certificeringer, store renoveringer, nybyggeri og anlæg samt screeninger af større ejendomsporteføljer.

Hent Swecos guide til EU’s taksonomi

Hør nærmere om hvordan I kommer i gang:
Kristine Ohrt

Kristine Ohrt

Teamleder / Eksisterende byggeri & Drift
Christine Collin

Christine Collin

Teamleder / Bæredygtighed Øst

DGNB, LEED, BREEAM etc.

Certificeringer

En certificering af jeres eksisterende bygning(er) ud fra en af de anerkendte private ordninger er ikke nødvendigvis bæredygtig i overensstemmelse med definitionerne i EU’s taksonomi. I Sweco kan vi både hjælpe med at opnå en certificering samtidig med at den overholder EU’s krav. Dermed kan I afrapportere investeringen som bæredygtig.

Dette gør vi ved at sikre, at:

I opnår det rette energimærke i forhold til den kategori i taksonomien, I ønsker

I får værktøjer til at monitorere og drive bygningen effektivt (fx større erhvervsbygninger)

Vi udarbejder korrekte klimaanalyser, og at I gennemfører og dokumenterer relevante tiltag

Den valgte certificering understøtter (eksempelvis gennem pointfordelingen), at I lever op til taksonomiens krav.

Store renoveringer

Da EU har defineret, hvad en stor renovering indebærer, er der flere forhold du skal være opmærksom på for at kunne betegne en renovering som bæredygtig i jeres afrapportering. Yderligere er der ingen garanti for, at din bæredygtige renovering resulterer i et ejerskab, der er bæredygtigt i forhold til EU’s taksonomi. Vi hjælper dig i mål, så du overholder alle krav.

Vi hjælper med at:

Screene projektet og dokumentere, at dit projekt lever op til kravene til store renoveringer

Rådgive om et bæredygtigt ejerskab, når renoveringen er gennemført

Udarbejde de nødvendige klimafremskrivningsanalyser

Dokumentere forhold omkring vandinstallationer, kemi i byggematerialer og materialegenanvendelse.

Nybyggeri

Der er flere veje til et mere klimavenligt byggeri, men der følger ikke automatisk én af de kendte certificeringer med. For at sikre at byggeriet lever op til EU’s definitioner og dermed kan kaste ”grønne” lejeindtægter af sig, når det står færdigt, skal projektet være sat sammen på en bestemt måde. Vi hjælper jer i mål.

Vi hjælper med følgende:

I dialog med jer finder vi ud af, hvilken kategori I ønsker at bygge i

Hvordan taler de(n) valgte kategori(er) sammen med en eventuel certificering, som vi kender dem?

En metodisk stærk og velafprøvet commissioning-proces

Dokumentation af kraven i den valgte kategori

Stærke driftsoplæg på alt fra teknik til biodiversitet, så byggeriet også er bæredygtigt i drift

Portefølje-screeninger

Når I som portefølje-ejer eller forvalter skal lave en plan for, hvordan I får mest ud af jeres portefølje i forhold til bæredygtighedsagendaen, er der flere elementer, der spiller ind. Vidste du, at jeres portefølje ikke er enten bæredygtig eller ikke-bæredygtig? Den bliver i stedet opgjort i procentdele.

Det er afgørende at opnå et strategisk overblik over din ejendomssammensætning som afsæt for et videre forløb med afrapportering af porteføljens bæredygtighed.

Vi hjælper med at:

Screene jeres portefølje for at finde den korteste vej til de(t) ønskede energimærke(r) op mod EU’s krav

Udføre initiale klimaanalyser

Identificere ejendomme der ikke er til at gøre bæredygtige ud fra EU’s definitioner, men måske kan certificeres efter de klassiske ordninger og opretholde investeringsværdien