0 af 0 for ""

Bygningsinstallationer

Driftsrådgivning

Bygningsinstallationer

Optimerede bygningsinstallationer giver sund økonomi og energivenlig drift.

Vores installationseksperter sørger for, at din bygning bliver optimeret, så den installeres med den rette form for ventilation, temperaturstyring, brandsikring og elinstallation, og at de tekniske installationer er i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Møde med rådgiver

Bygningsautomatik

Et velfungerende samspil mellem bygningens installationer sikrer det rette indeklima og holder driftsomkostningerne nede. Bygningsautomatik – Building Management System, BMS – sikrer dette samspil gennem centralstyring, regulering, og overvågning af bygningen.

Optimering af elinstallationer

Ingen tekniske installationer fungerer uden en pålidelig elforsyning. Derfor er det vigtigt at tænke drift og vedligeholdelse ind i renoverings- og udbygningsprojekter af større tekniske anlæg som ventilation eller installationer til forskning. Bygningers behov for el ændrer sig, men det er ikke altid, elforsyningen følger med, når forbruget ændrer sig. Det kan blive dyrt, hvis der ikke er taget hånd om det i tide. Hos Sweco har vi stor erfaring med at gennemgå ældre installationer og foreslå nye, som opfylder kravene til en holdbar elinstallation.

Indregulering af varme og køl

Indregulering bringer et varme- eller køleanlægs flow i balance ved lavest mulige energiforbrug. Indregulering er samtidig et fundamentalt greb for at sikre optimal drift af ethvert vandbåren varme- eller køleanlæg. Tilmed er der store fordele at hente i form af forbedret indeklima i lokaler og produktionsfaciliteter, lavere energiforbrug og store CO2-besparelser med kort tilbagebetalingstid.

Optimering af indeklima og fejlsøgning

Et godt indeklima er afgørende for brugerne af en bygning – hvad enten det er i et kontorbyggeri, et hospital, en skole eller noget helt fjerde. Et godt indeklima sikres igennem samspillet mellem en række tekniske installationer og er en kombination af flere af vores ydelser:

– Indregulering ventilation
– Indregulering varme og køl
– Bygningsautomatik
– Klimaskærm
– Window master og andre indeklimapåvirkende installationer
– Behovsparameter

Validering og kvalificering

I den farmaceutiske industri og på sundhedsområdet er der høje krav til de tekniske anlæg og korrekt dokumentation, så både danske og udenlandske myndigheder kan se, at man er i compliance og overholder de gældende GMP-regler (Good Manufacturing Practice). Vi har stor erfaring med validerings- og testopgaver for den farmaceutiske industri og kan håndtere opgaver, som er bundet til både danske, europæiske og amerikanske (Food and Drug Administration, FDA) krav. Når vi rådgiver om kvalificering og validering har vi fokus på at levere projektdesigns og -installationer, der opfylder standardprocedurer såvel som de komplekse krav for drift i den farmaceutiske industri – herunder oppetid, kvalitet, tidsplaner og risikostyring.

Teknisk Infrastruktur

Med vores services og rådgivning inden for teknisk infrastruktur kan vi adressere mulige problemer med installationernes funktion og udarbejde en klar strategi for komplet driftsoptimering af alle virksomhedens bygninger og anlæg. Vi er specialiseret i at optimere driften af anlæg i pharma-industrien og i byggeri, der bruges til kontor og undervisning.

Bygningstilsyn af Swecomand
Bygningsinstallationer
Theis Tristan

Theis Tristan Nielsen

Teamleder / Projektledelse / BMS/CTS, EL, CAD og driftsoptimering
Jan Urhammer

Jan Urhammer

Teamleder / Installationer
Carsten Werner Lund

Carsten Werner Lund

Teamleder / Tele & Sikring / EL-installationer / BMS/CTS

Vil du vide mere om vores ydelser inden for bygnings-installationer?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.