0 af 0 for ""

Pige i rundt vindue

Bæredygtighed

Cirkularitet

Cirkularitet er svaret på klimakrise og knappe ressourcer

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur genererer byggeri og nedrivning i Europa 400 millioner tons affald svarende til 36% af alt affald produceret i Europa hvert år. Det skyldes, at langt de fleste bygninger rives ned ved endt levetid. Det er et enormt ressourcespild, som hverken klimaet eller planeten kan holde til.

Derfor har EU’s taksonomi cirkulær økonomi som et af de seks miljømål – med en målsætning om at reducere ikke-forurenet byggeaffald med 70%.

Ifølge Ellen MacArthur Foundation bliver blot 20-30% af det europæiske byggeaffald genanvendt eller genbrugt. Men vi skal huske på, at affald og forurening ikke er tilfældigheder – de er konsekvenser af beslutninger, vi tager i designfasen.

Læs herunder om seks af Swecos projekter med fokus på upcycling og cirkulære principper.

Knudrisrækkerne Aarhus
knudrisrækkerne streetview
Børnehuset Svanen Gladsaxe
Børnehuset Svanen - Sweco Architects
Hotel Blique by Nobis Stockholm
Hotel Blique by Nobis
Kaj 16 Göteborg
Kaj 16
Damhusengens Skole Vanløse
Damhusengens Skole visualisering

Materialebanken

Hvis vi skal lykkes med at omstille byggeriet til cirkulære principper, skal vi i fremtiden vænne os til at se en bygning som en bank af materialer, der i en periode antager en form og tjener en funktion – Indtil vores behov ændrer sig, og vi anvender bygningens materialer til nye former og funktioner.

Cirkulært byggeri kræver, at vi træffer velovervejede beslutninger om materialer, design, forretningsmodeller, data, digitale værktøjer og logistiknetværk. De beslutninger vil samlet gøre os i stand til at genudvinde og genbruge gamle materialer og indsætte dem i økonomien på ny.

Mød en af vores eksperter

Bjørn Mogensen

Bjørn Mogensen
Arkitekt, markedschef og kreativ leder for Transformation & Renovering i Sweco Architects

Hvad er potentialet for at upcycle flere byggerier og byggematerialer?

Ligesom vi genbruger bygningsdele og materialer, skal vi seriøst overveje, om vi kan genbruge bygningerne eller dele heraf. Bygningsdele har forskellig levetid. Hovedstrukturen kan stå i 200 år, mens vinduer og facade måske skal udskiftes efter 20-50 år. Det stiller forskellige krav til komponenterne. Kan facaden pilles ned og genbruges? Kan strukturen blive stående og genbruges? Vi bør også fokusere på, om bygningerne kan ændre anvendelse, så de kan transformeres og få nyt liv. Heri ligger det største cirkulære potentiale.

Seks anbefalinger til cirkulært byggeri

Stop med at destruere værdi

For hver kvadratmeter byggeri vi hugger op, kan vi effektivt komme til at ødelægge værdier for 5.500 kr. Stop med at ødelægge cirkulære aktiver og begynd i stedet at undersøge muligheden for at renovere som et alternativ til at bygge nyt.

Udvind det ‘grønne guld’

De aktører, der har kontrol over deres bæredygtighedsdata, og som forstår at analysere og visualisere det, er bedre rustet til at tiltrække grøn finansiering.

Skab værdi fra eksisterende bygninger

Brug det du har og undgå emissioner, omkostninger og affald i overensstemmelse med EU’s krav. Dataværktøjer er afgørende for at skabe overblik over ressourcer, illustrere indlejrede værdier ​​og træffe smartere cirkulære beslutninger.

Beskriv værdier med nye valutaer

Cirkulær værdiskabelse kræver, at vi håndterer forskellige typer værdier, ikke kun økonomiske. De er beskrevet i forskellige enheder: Kr. for penge, kWh for energi, CO2 for klimapåvirkning, Cirkularitetsindeks for tilpasningsevne, montering og demontering osv.

Få mest for pengene

Cirkulære beslutninger på et tidligt stadie af et projekt, i designfasen, giver de største miljøgevinster og skaber mest værdi for pengene. Brug datadrevede designværktøjer i kombination med tværfaglig ekspertise til at designe produkter og bygninger, der fungerer indenfor lukkede ressourcesystemer.

Reducer risiko med cirkularitet

Cirkularitet er en måde at opnå en portefølje af CO2-neutrale bygninger eller endda CO2-positive bygninger. Dermed reduceres udgifter til CO2-afgifter. Solide ejendomsporteføljer som lukkede, ressourcestærke og effektive systemer er desuden mindre udsat for risici udefra som prischok og materialeknaphed.

Vil du vide mere?

I Urban Insight-rapporten “Building the future through circular data” viser Swecos eksperter, hvordan vi kan konstruere, renovere, ombygge og drifte bygninger på en cirkulær måde. Vi viser, hvordan det kan bidrage til at nå FN’s globale bæredygtighedsmål, reducere omkostninger, imødekomme nye regler og tiltrække grøn kapital.

 

Vil du vide mere om cirkularitet?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.