0 af 0 for ""

Greensquare Garden gårdrum

Bæredygtighed

Certificeringer

Vi certificerer byområder, nye byggerier og bygninger i drift

Certificeringer af byområder og bygninger er vigtige bidrag til en mere bæredygtig udvikling af vores byer og samfund. Certificering af nyt byggeri og byområder udmærker sig ved at gøre et byggeprojekts bæredygtige kvaliteter mål- og dokumenterbare. Der er tale om velafprøvede systemer og metoder, som afdækker et byggeprojekts bæredygtige potentialer.

Certificeringerne sætter rammerne for en god dialog med bygherren. De forskellige certificeringsordninger stiller krav til et projekts sociale, miljømæssige, økonomiske, tekniske og procesmæssige kvaliteter – ofte på en måde, så det øger den økonomiske værdi af et byggeri eller område.

I Sweco udarbejder vi altid en livscyklusvurdering (LCA) som en del af en bæredygtighedscertificering af nyt byggeri, således at vi kan dokumentere byggeriets klima- og miljøpåvirkning.

Læs mere om LCA og EPD her

Udvalgte projekter

Kunstnerkarréen København
Kunstnerkarreen facade 2
Marina Park København
Marina Park mødelokale
Greensquare Garden København
Greensquare Garden facader

Vores eksperter og auditører har mange certificeringer bag sig

Sweco er landets førende rådgiver inden for certificering med DGNB, som er den mest udbredte certificeringsordning af bæredygtigt byggeri i Danmark. Vi er den rådgiver i landet, der har gennemført flest DGNB-certificeringer af byområder og bygninger.

Vi hjælper også vores kunder med at certificere byggeprojekter ud fra Svanemærket, LEED, BREEAM og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Vores certificeringseksperter og auditører har mange certificeringer bag sig. De ved, hvad det kræver, og hvad de sociale, miljømæssige, tekniske, procesmæssige og økonomiske potentialer er.

Som markedsleder er det vores ambition at udnytte vores viden og erfaring til at uddanne og udvikle markedet, hvorfor Sweco er det oplagte valg, når det kommer til bæredygtighedscertificeringer. Vores solide erfaring med certificeringer gør os fagligt gearet til at arbejde med EU’s taksonomi for grønne investeringer i renoveringer og nybyggeri.

DGNB-certificering af bygninger i drift

DGNB-certificeringerne har vundet indpas inden for dansk byggeri i løbet af få år. Senest er der kommet særligt fokus på certificering af den eksisterende ejendomsmasse – bygninger i drift.

Formålet med certificering af bygninger i drift er at se på, hvilke bæredygtighedsaspekter bygningen og bygningsdriften klarer sig godt på, men også at synliggøre forbedringsmuligheder for bygningsejere i form af renoverings- og optimeringspotentialer.

Alle bygninger, som minimum har været i drift i et år, kan certificeres. Certifikatet er gyldigt i tre år, hvorefter en recertificering skal finde sted. Afhængig af bygningsejerens ambitionsniveau kan denne vælge at forbedre og optimere områder, hvor bygningen ikke klarer sig så godt og dermed opnå en højere score ved recertificeringen.

Uanset hvilket byggeri, der skal screenes og certificeres, kan vi varetage processen og opgaven. Fra den indledende dialog, hvor mål og ønsker fastsættes, til den endelige certificering.

For certificering af byområder og nybyggeri kontakt:

Sigen Skovmand

Signe Skovmand

Fagchef / Bæredygtighed i Byggeri / DGNB Auditor
Allan Hesselholdt

Allan Hesselholt

Teamleder / Bæredygtighed Vest / DGNB Auditor
Henriette Falk Olesen

Henriette Falk Olesen

Bæredygtighedschef / DGNB Auditor

For certificering af byområder kontakt:

Camilla Hvid

Camilla Hvid

Fagchef / Bæredygtighed i Vand & Klima

For certificeringer af bygninger i drift kontakt:

Kristine Ohrt

Kristine Ohrt

Teamleder / Eksisterende byggeri & Drift
Anja Winther Jakobsen

Anja Vinther Jakobsen

Projektleder / DGNB-konsulent

Bæredygtighed:

Sigen Skovmand

Signe Skovmand

Fagchef / Bæredygtighed i Byggeri / DGNB Auditor
Henriette Falk Olesen

Henriette Falk Olesen

Bæredygtighedschef / DGNB Auditor
Christine Collin

Christine Collin

Afdelingschef for Bæredygtighed
Allan Hesselholdt

Allan Hesselholt

Teamleder / Bæredygtighed Vest / DGNB Auditor